Laboratorier för kvalitet och innovation

Svevia har egna laboratorier som analyserar allt från vägkonstruktioner till ballast, asfalt och bindemedel. Vi följer upp funktionskrav och fungerar som ett kunskapscenter för produktutveckling och innovation.

Ett kunskapscenter på väg

 • Kvalitets- och produktionskontroll
  Du vet alltid vilken asfaltskvalitet du får av Svevia. Våra laboratorier gör löpande kvalitets- och produktionskontroller av våra asfaltsprodukter. På molekylnivå.

 • Innovationer som tål att köras på
  I våra labb utvecklar och proportionerar vi nya asfaltsblandningar och recept. Produkter som gör vägar slitstarkare, säkrare, tystare.

 • Analyserar konstruktioner – på djupet
  Vi borrar i befintliga vägkonstruktioner, analyserar asfalt, bitumen, ballast och obundet material. Allt för att möta funktionskrav och optimera olika konstruktioner.

Labbar hela vägen – från bergtäkt till färdig konstruktion

Vår labbverksamhet fungerar som ett oberoende kunskapscenter för den egna asfalts-, ballast- och anläggningsverksamheten. Samtidigt är vi en partner för externa uppdragsgivare som vill analysera och genomföra tester av allt från asfaltsmassa till grundläggningsmaterial. Vi är med under hela resan från bergtäkt, proportionering till färdig konstruktion.

Svevia har i dag sju ackrediterade laboratorier – från Malmö i söder till Umeå i norr. Utanför ackrediteringen har vi också egna fältlaboratorer i anslutning till våra mobila asfaltverk där verksamheten består av tillverkarkontroll i en certifierad miljö.

Kvalitet och innovation

Vår huvudsakliga uppgift är att göra kvalitets- och produktionskontroll av asfalt, ballast och obundet material. Vi har också egna bitumenlabb och analyserar de bindemedel som används för vägar, gator, broar, järnvägar och flygfält. Vid funktionsupphandlingar ser vi till att Svevias produkter lever upp till uppsatta krav med avseende på allt från nötningsbeständighet till stabilitet. Dessutom utför vi statisk plattbelastning som mäter bärighet på obundna lager i vägar och på terrasser samt provtagning på redan belagda vägar och tillhörande konstruktioner. Allt dokumenterat i rapporter och protokoll.

Labben har dessutom en nyckelroll i utvecklingen av nya produkter och konstruktioner. Vi har bland annat varit med och tagit fram en tyst asfalt för Trafikverkets räkning – en produkt som vi var först i landet med. Vi jobbar också med att ständigt minska klimatpåverkan genom att utveckla nya EKO-produkter, exempelvis klimatneutral asfalt.

En unik förmåga

Genom att vi har mobila asfaltverk och därmed hämtar ballasten från en mängd olika platser har vi utvecklat en unik kompetens att hantera den naturliga variationen av de tekniska egenskaperna hos olika material. Inget berg är det andra likt vilket självklart är en faktor att räkna vid proportioneringen av de enskilda produkterna.

Vi är specialister på att optimera produktkvaliteteten genom att matcha de unika egenskaper som varje berg har med de standardiserade funktionskrav som ställs på beläggning och vägkonstruktioner.

Det här analyserar vi

 • Ballastprover

 • Asfaltsprover

 • Bindemedel

 • Vägprover på befintlig konstruktion

 • Jordartsprover

 • Stabilitetsprover/plattbelastning

Ackrediteringar och certifieringar

Svevias laboratorier är ackrediterade utifrån de allmänna krav som ställs på laboratorieverksamhet – enligt SS-EN ISO/IEC 17025.

Sedan 2001 är vi dessutom certifierade enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001 .

Kundbilaga laboratorier

Våra laboratorier

Arbetschef: Mats Jonsson

Telefon: 090-17 27 27

E-post: mats.jonsson@svevia.se

Kontaktuppgifter

Platschef: Jacob Källström
Telefon: 0303-587 00
E-post: jacob.kallstrom@svevia.se

Hitta hit

Motorgatan 1
442 40 Kungälv

Kontaktuppgifter

Platschef: Jerry Ingelström

Telefon: 036-31 21 33

E-post: jerry.ingelstrom@svevia.se

Hitta hit

Herkulesvägen 52
553 02 Jönköping

Kontaktuppgifter

Platschef: Lars Alm

Telefon: 010-458 13 73

E-post: lars.alm@svevia.se

Hitta hit

Testvägen 7
232 37 Arlöv

Kontaktuppgifter

Platschef: Martin Sundin

Telefon: 073-331 49 90

E-post: martin.sundin@svevia.se

Hitta hit

Bergtäktsvägen 20
190 60 Stockholm/Arlanda

Kontaktuppgifter

Platschef: Johan Forsberg

Telefon: 076-103 02 05
Kontakt laboratoriet: 090-12 45 92

E-post: johan.forsberg@svevia.se

Hitta hit

Kontaktvägen 2
901 33 Umeå

Kontaktuppgifter

Platschef: Josefine Carlsson

Telefon: 070 - 214 27 91

E-post: josefine.carlsson@svevia.se

Hitta hit

Vagngatan 6
702 27 Örebro

Kontaktuppgifter

Platschef: Sonja Olofsson

Telefon: 063-205 33

E-post: sonja.olofsson@svevia.se

Hitta hit

Grävarvägen 3
83498 Brunflo

Våra asfaltverk

Via våra asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Svevias asfaltsanläggningar ligger strategiskt placerade för att vi ska kunna erbjuda dig kostnadseffektiva och säkra leveranser av asfalt.

Våra asfaltverk

Några av våra tjänster inom asfaltering

Ska du lägga ny asfalt, förstärka en grusväg eller laga en befintlig beläggning? Inom Svevia har vi byggt upp en hel industri för att möta dina behov.

Tankbeläggning

Tankbeläggning i form av Y1B, JIM och infräsning av makadam är ett kostnadseffektivt, snabbt och klimatsmart beläggningsalternativ för medel- och lågtrafikerade vägar.

Vägmarkering

Ingen väg är komplett utan vägmarkering. De vita vägmarkeringarna är en viktig del av vägen, de leder, informerar och varnar trafikanterna. På Svevia kan vi allt inom linjemålning av vägar, gator och andra ytor. Vi åtar oss uppdrag över hela landet.