Svevias emulsionsfabriker

Svevia har fyra fabriker för tillverkning av bitumenemulsion - ett bindemedel för asfalt. Vi erbjuder allt från standardprodukter för klistring av asfaltlager till specialvarianter som uppfyller olika funktionskrav.

Kontaktuppgifter

Grimboåsen 5
417 05 Göteborg

Tel: 031-65 65 09

Kontaktuppgifter

Mätarvägen 1
901 33 Umeå

Tel: 090-13 54 02

Telefontid: kl 7-16 vardagar.

Utlastning: kl 7-16 vardagar, eller enligt överenskommelse.

Beställning: Senast kl 12 dagen före leverans avs. standardprodukter, och senast 5 dagar före leverans avs. specialprodukter.

Kontaktuppgifter

Fallsängesvägen 5
821 93 Bollnäs

Tel: 0278-24 290

Telefontid: kl 7-16 vardagar.

Utlastning: kl 7-16 vardagar, eller enligt överenskommelse.

Beställning: Senast kl 12 dagen före leverans avs. standardprodukter, och senast 5 dagar före leverans avs. specialprodukter.

Kontaktuppgifter

Kulvägen 4
703 69 Örebro

Tel: 019-27 20 04

Telefontid: kl 7-16 vardagar.

Utlastning: kl 7-16 vardagar, eller enligt överenskommelse.

Beställning: Senast kl 12 dagen före leverans avs. standardprodukter, och senast 5 dagar före leverans avs. specialprodukter.

Kontaktuppgifter

Kristianstadsvägen 59
281 37 Hässleholm

Tel: 045 - 18 26 63

Telefontid: kl 7-16 vardagar.

Utlastning: kl 7-16 vardagar, eller enligt överenskommelse.

Beställning: Senast kl 12 dagen före leverans avs. standardprodukter, och senast 5 dagar före leverans avs. specialprodukter.

Våra laboratorier

Kontakta våra laboratorier när du behöver hjälp med analys av vägprover, vi finns från Umeå i norr till Arlöv i söder.

Kontaktuppgifter laboratorier

Våra asfaltverk

Via våra asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Svevias asfaltsanläggningar ligger strategiskt placerade för att vi ska kunna erbjuda dig kostnadseffektiva och säkra leveranser av asfalt.

Våra asfaltverk