Asfaltsläggning

Vad kostar asfaltering och hur går det till? Här har vi samlat svar på några vanliga frågor om asfaltering.

Vad kostar Asfaltering?

Priset på asfaltering varierar kraftigt bland annat beroende på faktorer såsom:

  • Storlek på ytan
  • Behovet av för- och underarbete
  • Huruvida vi har maskiner i närområdet eller inte
  • Vilken typ av asfalt som ska läggas

Kontakta oss gärna för att få en prisuppskattning och rådgivning.

Vilken typ av asfalt ska jag ha?

Det finns en rad olika typer av asfalt och beläggningar. Du behöver ej själv veta vad som är mest kostnadseffektivt och kvalitetsmässigt bäst för just dig, det hjälper vi dig med. Det räcker att du vet att du vill asfaltera en yta så tar vi med vår expertis hand om resten.

Hur lägger man asfalt?

Asfaltering innebär att en omkring 150 grader varm asfalt läggs ut och packas (komprimeras). Utläggningen kan antingen ske med en asfaltläggare, med en lastbil med en så kallad Sprider (vanligt på garageinfarter) eller genom handläggning på svåråtkomliga ytor. För att få ett långsiktigt bra resultat är det viktigt att se över vilken typ av yta asfalten läggs på. Ett mjukt och vattensjukt underlag leder exempelvis till ett dåligt långsiktigt resultat.

Våra asfaltverk

Via våra asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Svevias asfaltsanläggningar ligger strategiskt placerade för att vi ska kunna erbjuda dig kostnadseffektiva och säkra leveranser av asfalt.

Våra asfaltverk

Fler tjänster inom asfaltering

Ska du lägga ny asfalt, förstärka en grusväg eller laga en befintlig beläggning? Inom Svevia har vi byggt upp en hel industri för att möta dina behov.

Vägmarkering

Ingen väg är komplett utan vägmarkering. De vita vägmarkeringarna är en viktig del av vägen, de leder, informerar och varnar trafikanterna. På Svevia kan vi allt inom linjemålning av vägar, gator och andra ytor. Vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Tankbeläggning

Tankbeläggning i form av Y1B, JIM och infräsning av makadam är ett kostnadseffektivt, snabbt och klimatsmart beläggningsalternativ för medel- och lågtrafikerade vägar.