Svevias traineeprogram

Ett topprankat traineeprogram där du är med och bygger grunden i svensk infrastruktur och skapar samhällsnytta.

Är du den vi behöver?

På vårt topprankade traineeprogram får du inte bara möjlighet att att utvecklas som arbetsledare, chef eller specialist. Du får dessutom mentorskap från några av Sveriges främsta specialister inom respektive område.

 

 

Vi är grunden i svensk infrastruktur

 

Svevia är ett av de största väg- och anläggningsföretagen i Sverige och den ledande driftentreprenören..

Vi anlägger vägar, bygger och renoverar broar och lägger grunden för vindkraftsparker. Vi halkbekämpar på vintervägar och sköter mark och parker kring bostadsområden och idrottsanläggningar. Bland annat.

Som det moderna serviceföretag vi är hittar vi nya sätt att ta ansvar för att de produkter vi producerar och de tjänster vi erbjuder har så liten negativ inverkan som möjligt på människa och miljö̈. På Svevia blir du förutom specialist inom ditt yrke även en viktig del av den resa.

 

 

 

 

 

Vi är grunden i svensk infrastruktur

 

Svevia är ett av de största väg- och anläggningsföretagen i Sverige och den ledande driftentreprenören..

Vi anlägger vägar, bygger och renoverar broar och lägger grunden för vindkraftsparker. Vi halkbekämpar på vintervägar och sköter mark och parker kring bostadsområden och idrottsanläggningar. Bland annat.

Som det moderna serviceföretag vi är hittar vi nya sätt att ta ansvar för att de produkter vi producerar och de tjänster vi erbjuder har så liten negativ inverkan som möjligt på människa och miljö̈. På Svevia blir du förutom specialist inom ditt yrke även en viktig del av den resa.

 

 

 

Se filmen och få koll på vad som ingår i Svevias traineeprogram

Skräddarsytt traineeprogram
i 12 månader

Du kommer att få en unik möjlighet att utveckla din affärsförståelse för helheten i vårt erbjudande och för strategi- och ledarskapsfrågor – samtidigt som du får fördjupa dig i arbetet inom någon av våra tre divisioner: Anläggning, Industri eller Drift.

Att vara trainee hos oss innebär även att du kan börja bygga ett värdefullt yrkesnätverk. Via träffar och samarbeten kommer du att träffa många skickliga yrkesmänniskor, skaffa dig värdefulla erfarenheter och knyta kontakter.

Redan från början är du anställd inom en av Svevias divisioner. Du slussas successivt in i din nya roll och redan efter 12 månader är du redo för en ordinarie befattning som exempelvis arbetsledare, chef eller specialist inom din division.

Eftersom vi är ett rikstäckande företag kan vi erbjuda dig traineeplatser på flera orter i över hela landet.

Detta ingår i Svevias traineeprogram:

Yrkesnätverk
Nya kollegor som blir värdefulla och långsiktiga relationer

Handledare
Som vägleder och stöttar i teori och praktik

Praktik
Lär känna Svevias divisioner och dotterbolag

Ledarskapsutbildning
Ledarskapsutbildning om självledarskap, självkännedom,
kommunikation och ledarskap

Digitaliseringsutbildning
Innovation, idéskapande, planering och realisering av IT-projekt och
IT-satsningar

Strategiutbildning
Fördjupad kunskap i Svevias strategi “Specialistens väg 2028"

Befattning
Efter 12 månader är du redo
för en ordinarie befattning som exempelvis arbetsledare,
chef eller specialist

Mentor
Som hjälper dig med utmaningar i din ny roll på Svevia

Fokusområden under
ditt traineeår

Under din tid på Svevias traineeprogram gör du praktik på en av våra tre divisioner. Här fokuserar du på att samla divisionsspecifika kunskaper inom tre områden. Du gör också kortare praktik på de två övriga divisionerna för att få förståelse för hela Svevias organisation.

Affärsmässighet
Fokus på kundmötet, ansvarstagande och sunda affärer

Verksamhet
Fokus på genomförande, planering och anbud i Svevias produktion

Lönsamhet
Fokus på effektivitet, kalkylering och uppföljning i exempelvis projekt

Delmoment under Svevias traineeprogram

Alla skräddarsydda traineeplatser hos Svevia är 12 månader och avslutas alltid med erbjudande om en ordinarie befattning. Du får en egen handledare under traineeperioden och sedan en mentor som stöttar dig i början av din karriär.

Utbildning inom ledarskap, digitalisering och strategi sker löpande under hela traineeprogrammet.

Du kommer att praktisera och göra studiebesök för att få inblick i det operativa arbetet och samtidigt få en helhetsbild av Svevia som företag.

Delmoment under Svevias traineeprogram

Klicka på bilden för att se den i större format.

Under en stor del av ditt traineeår får du delta i pågående projekt för att få en djupare förståelse för alla delar i ett projekts livscykel. Kännetecknande för Svevias traineeprogram är att vi vänder på ett projektets kronologi så att du alltid börjar ditt år med att få konkreta och användbara kunskaper om genomförandefasen i projektet. Därefter följer fördjupningar kring planering och anbudsprocesser.

När startar traineeprogrammet?

Nästa planerade start av traineeprogrammet sker under 2025.