Uteservice för fastighetsägare.


Allt för din utemiljö - från renhållning och gräsklippning till asfaltering och anläggningsjobb.

 

 


Uteservice för fastighetsägare.

Allt för din utemiljö - från renhållning och gräsklippning till asfaltering och anläggningsjobb.

Boka in ett expertsamtal om din utemiljö.

Behovsanalys och offert ingår.

Din specialist på uteservice:

Erik Olsson
Platschef, uteservice
erik.olsson@svevia.se


Låt din utemiljö hålla stilen

Abonnera på uteservice från Svevia – vinterunderhåll, mark- och grönyteskötsel för fastighetsägare som bryr sig om upplevelsen mellan husen. En leverantör räcker, året runt.

 

Vinterunderhåll, mark och grönyteskötsel

Som fastighetsägare vill du självklart ge ett bra intryck. Genom att låta oss sköta om din utemiljö kan du vara säker på att området runt din fastighet håller stilen och utekänslan blir den rätta. Att planteringar, gräsmattor, gångvägar, asfaltsytor och uteplatser är välskötta och renhållningen lever upp till såväl dina egna krav som förväntningarna hos besökare, hyresgäster och alla andra som har vägarna förbi. Och inte minst – att snöröjning och halkbekämpning, med eller utan sopsaltning, fungerar som den ska.

Anlägger och asfalterar

Men lika viktigt som att sköta om det löpande underhållet, lika angeläget är det att förnya och utveckla utemiljön över tid. Därför kan du även anlita oss för olika anläggnings-, beläggnings- och asfalteringsarbeten. Vi sätter upp staket, pollare och bommar, utför stenarbeten och anlägger nya rabatter, parkeringar, trivselytor, lekplatser, utegym, gång- och cykelvägar. Vi erbjuder alla typer av asfalteringsjobb, både för slitstarka industriytor till lågtrafikerade parkvägar. Vi har till och med egna fabriker för tillverkning av asfaltmassa, linjefärg, skyltar och miljöanpassad tankbeläggning.

Och genom att vi redan i dag sköter om många av Stockholms parker, gator och torg finns vi alltid nära dig.

En kontakt för all uteservice

Ett samarbete med oss innebär att du får en ingång och kontaktperson till hela vårt serviceutbud. Tillsammans med dig gör vi en behovsanalys och tar fram en underhållsplan för hela eller delar av året – vinter- eller barmarkssäsongen.

Tilläggsarbeten i form av nyanläggning av exempelvis gräsmattor, rekreationsytor, asfaltering och anläggnings- och markprojekt offereras separat.


Boka in ett expertsamtal om din utemiljö. Behovsanalys och offert ingår.

Din specialist på uteservice:

Erik Olsson
Platschef, uteservice
erik.olsson@svevia.se
Ett årshjul för din utemiljö

Skapa en välkomnade utekänsla runt din fastighet i vår. Ladda ner Svevias årshjul med tips och råd för din utomhusmiljö.

Uteservice. Allt vi gör runt din fastighet.


Drift och underhåll

Renhållning
Sopning, tömning av sopkärl etc.

Vinterunderhåll
Snöröjning, halkbekämpning, sopsaltning

Sandupptagning
Sopning, bortforsling

Gräsklippning
Klippning, kantskärning, toppdressning

Plantering
Träd, buskar, perenner, vår-, sommar- och höstblommor

Ogräsrensning
Mekanisk ogräsbekämpning

Häckklippning
Formklippning, underhållsklippning

Beskärning
Buskar, träd

Slyröjning
Slyröjning, gallring

Trädfällning
Med eller utan arborist

Beläggningsunderhåll
Asfalt, sten- och plattsättningar, vägmarkering

Monteringsarbeten
Julgranar, cykelställ, julbelysning, skyltar

Nyanläggning

Rabatter & gräsmattor
Rabatter, gräsmattor, buskar, träd

Vägar & parkeringar
Gång- och cykelvägar, parkeringsytor

Asfaltering
Fräsning, asfaltering, tankbeläggning

Staket & väghinder
Stängsel, staket, pollare, bommar

Rekreationsytor
Utegym, trivselytor, lekplatser

Trafikanordningar
Skyltar, avspärrningar, TA-planer,
myndighetskontakter

Uteservice. Allt vi gör runt din fastighet.


Drift och underhåll

Renhållning
Sopning, tömning av sopkärl etc.

Vinterunderhåll
Snöröjning, halkbekämpning, sopsaltning

Sandupptagning
Sopning, bortforsling

Gräsklippning
Klippning, kantskärning, toppdressing

Plantering
Träd, buskar, perenner, vår-, sommar- och höstblommor

Ogräsrensning
Mekanisk ogräsbekämpning

Häckklippning
Formklippning, underhållsklippning

Beskärning
Buskar, träd

Slyröjning
Slyröjning, gallring

Trädfällning
Med eller utan arborist

Beläggningsunderhåll
Asfalt, sten- och plattsättningar, vägmarkering

Monteringsarbeten
Julgranar, cykelställ, julbelysning, skyltar

Nyanläggning

Rabatter & gräsmattor
Rabatter, gräsmattor, buskar, träd

Vägar & parkeringar
Gång- och cykelvägar, parkeringsytor

Asfaltering
Fräsning, asfaltering, tankbeläggning

Staket & väghinder
Stängsel, staket, pollare, bommar

Rekreationsytor
Utegym, trivselytor, lekplatser

Trafikanordningar
Skyltar, avspärrningar, TA-planer, myndighetskontakter