Utservice. Allt vi gör runt din fastighet.


Vi erbjuder allt från vinterunderhåll och mark- och grönyteskötsel till asfaltering och nyanläggning av exempelvis gräsmattor och rekreationsytor.
Läs mer om vad vi erbjuder.

Drift och underhåll

Sopning, tömning av sopkärl etc.

Snöröjning, halkbekämpning, sopsaltning

Sopning, bortforsling

Klippning, kantskärning, toppdressing

Träd, buskar, perenner, vår-, sommar- och höstblommor

Mekanisk ogräsbekämpning

Formklippning, underhållsklippning

Buskar, träd

Slyröjning, gallring

Med eller utan arborist

Asfalt, sten- och plattsättningar, vägmarkering

Julgranar, cykelställ, julbelysning, skyltar

Nyanläggning

Sopning, tömning av sopkärl etc.

Snöröjning, halkbekämpning, sopsaltning

Sopning, bortforsling

Klippning, kantskärning, toppdressing

Träd, buskar, perenner, vår-, sommar- och höstblommor

Mekanisk ogräsbekämpning

Boka in ett expertsamtal om din utemiljö.
Behovsanalys och offert ingår.