Vinterväg

Trygga och säkra vägar håller Sverige rullande. Varor som fraktas och människor som längtar efter varandra. Vi röjer snö och halkbekämpar för att du ska komma fram.

Svevia är Sveriges ledande driftentreprenör. Foto: Patrick Trägårdh

Störst i Sverige på vägunderhåll

Marknadsledande

Vi är marknadsledande på vägunderhåll i Sverige och sköter en stor del av de statliga vägarna.

Kommuner

Allt fler kommuner låter oss sköta om deras gator, gång- och cykelvägar, och andra ytor som parkerings platser och skolgårdar.

Vi underhåller vägarna dygnet runt, året om

Svevia har lång erfarenhet av att sköta drift och underhåll av vägar.

Vår erfarenhet och expertis har gett oss möjlighet att ta helhetsansvar för vinterväghållningen åt såväl Trafikverket som skogsbolag, enskilda vägföreningar, kommuner och fastighetsbolag.

Målet är att höja kvaliten och sänka kostnaderna. Tillsammans med kunden kommer vi överens om en standard. Sedan är det vårt ansvar att leva upp till den överenskommelsen.

Svevia är marknadsledande på vägunderhåll i Sverige och sköter en stor del av det statliga vägnätet. Vi är nära till hands och finns på över 100 platser i landet. Sedan 2011 sköter Svevia även drift och underhåll på Norska vägar på uppdrag av Norska vegvesendet.Vi erbjuder

 • Underhåll av vinterväg
 • Halkbekämpning
 • Snöröjning
 • Upptining av trummor
 • Snöstörshantering
 • Jourverksamhet
Vi kan också
 • Beläggningsarbete
 • Beläggningsreparationer
 • Broimpregnering
 • Broreparationer
 • Brotvätt
 • Dammbindning
 • Dikning och torrläggning
 • Grusning
 • Grusåtervinning
 • Hyvling
 • Kantskärning
 • Linjemålning
 • Slåtter och röjning
 • Sopning och plantering
 • Teknisk rådgivning
 • Trafikanordningsplaner
 • Vägvisning
 • Grus och kross
 • Vägmarkering
 • Trafikanordning för styra trafik och vägavstängning
Vi sköter om din sommarväg. Foto: Annika Enström

Grus- och asfaltväg

När sommarvägen tinar fram hyvlar vi den jämn, lägger på nytt grus, fixar diken, tjälskott och lagar sprickorna i asfalten.

Lång erfarenhet av vinterväghållning

Drift och underhåll, arjeplog

Driftområde Arjeplog som består av 597 km väg, omfattas av flertalet klimatzoner och plogas under tio av årets tolv månader.

Kontakta vårt platskontor. Foto: Patrick Trägårdh

Kontakta oss

Rådgivning och åtgärdsförslag

Vad behöver din väg för att den ska hålla länge? Vi kommer ut till dig, inspekterar och ger förslag. Kontaka oss!