Vägmarkering

Det är linjerna och markeringar på den svarta asfalten som pekar ut riktningen, ramar in och leder oss rätt. Vi målar linjer med färg från vår egna färgfabrik.

Vägmarkering på motorväg. Foto: Patrick Trägårdh

Linjer, räfflor, pilar och symboler som ger vägledning och skapar trafiksäkerhet

Målning

Vi har kunskap och resurser för milslånga linjer på stora motorvägar men kan också måla i miljöer med lite utrymme. En linje, en symbol, vad behöver du?

Egen tillverkning av termoplast

I vår fabrik i Linköping tillverkar vi den vita termoplasten som används för att måla på vägen. Vi använder färgen själv och säljer till kunder både i Sverige och Europa.

Väglinjer för trafiksäkerhet

Ingen väg är komplett utan vägmarkering. De vita vägmarkeringarna är en viktig del av vägen, de leder, informerar och varnar trafikanterna. På Svevia kan vi allt inom linjemålning av vägar, gator och andra ytor. Vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Svevia utför vägmarkeringar på alla typer av vägar åt Trafikverket, kommuner, företag och enskilda vägar.

Räfflad vägmarkering

Svevia har utvecklat ett vägmarkeringssystem som fungerar under alla förhållanden i hela landet. Ett av dessa systemen är RumbleFlex, en fräst väglinje som gör att vägbanans kant syns och känns i alla väder. Vi fräser även Målilla- och Pennsylvaniaräfflor.

Trafiksäker målning

Vi har utrusting och kompetens att utföra väglinjemålning på ett trafiksäkert sätt som minimerar riskerna för trafikanter och våra medarbetare.

Vägmarkeringsfabrik

I Linköping har Svevia sin egen fabrik för tillverkning av termoplast till vägmarkering. Fabriken står för tillverkning av hela Svevias förbrukning av termoplast till vägmarkering. Vi säljer även till andra vägentreprenörer i Sverige men exporterar också till Italien, Tyskland, Norge och Rumänien. Vid behov har vi kapacitet att producera totalt 15 000 ton. Varje år tillverkar fabriken vägmarkeringsfärg som räcker för att måla en 190 mil lång motorväg, vilket ungefär motsvarar en sträcka mellan Kiruna till Ystad.

För att säkerställa kvaliteten och ge kunden ett kvitto på att alla kvalitetskrav är uppfyllda utför vi mobila och handhållna funktionsmätningar. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2000.

Vi erbjuder

  • Väglinjemålning i alla typer av miljöer
  • Målning av symboler
  • RumbleFlex
  • Målilla och Pennsylvaniaräfflor
  • Termoplast till försäljning
Vi kan också
  • Asfalt och Beläggning
  • Beläggningsåtgärder
  • Styra trafiken
Svevia gör din vinterväg säker och framkomlig. Foto: Patrick Trägårdh

Fri från snö och is

Trygga och säkra vägar håller Sverige rullande. Varor som fraktas och människor som längtar efter varandra. Vi röjer snö och halkbekämpar för att du ska komma fram.

Vi sköter om din sommarväg. Foto: Annika Enström

Grus- och asfaltväg

När sommarvägen tinar fram hyvlar vi den jämn, lägger på nytt grus, fixar diken, tjälskott och lagar sprickorna i asfalten.

Dammfri grusväg. Foto: Patrick Trägårdh

Körglädje till sommarnöjen

En grusväg håller längre om den sköts om på rätt sätt. Dammbindning är en klok åtgärd.

Kontakta oss för rådgivning!