Underhåll av vägar

- Så arbetar vi med drift och underhåll av vägar.

Så fungerar under håll av vägarna - Svevia. Illustration: Svenska Grafikbyrån

Specialist på vägar och infrastruktur

Vi är Sveriges ledande driftentreprenör och sköter underhållet på många av landets vägar.

Underhåll av vägar - så arbetar vi

Vi är en entreprenör och jobbar alltid mot ett kontrakt. Innehållet och villkoren i kontraktet styrs av uppdragsgivaren som kan vara Trafikverket, en kommun, ett bolag eller en enskild vägförening.

Trafikverket

De är ansvariga för Sveriges statliga vägnät och upphandlar entreprenörer för att enligt ett kontrakt utföra drift och underhåll av vägar. Trafikverket har delat upp Sverige i geografiska driftområden.

Kontrakt

I Trafikverkets kontrakt anger de sina krav på entreprenören. Det kan vara ett startkrav som anger vid vilken mängd snö i cm mätt som entreprenören ska påbörja snöröjning. Det kan också vara ett funktionskrav som anger en nivå som kunden vill att entreprenören ska hålla, men entreprenören får själv avgöra när resurser behöver sättas in.

Förutom snömängd på väg finns det krav på bland annat:

 • Friktion, halkbekämpning
 • Spårighet och sikt
 • Åtgärder vid nederbörd
 • Åtgärder vid vägskador

Entreprenören

Det finns alltid en driftledare som har ansvar för att hålla koll på vägarna inom Trafikverkets driftområden. Varje driftledare ansvarar för mellan 80–120 mil.

Driftledaren

Driftledaren är den som fattar beslut om åtgärder utifrån sin information om förhållandet ute på vägarna som hen får genom:

 • Väderstationer
 • SMHI
 • Kontakt med angränsande driftområden (oberoende av entreprenör
 • Kontakt med TIC – Trafikverkets egen sambandscentral för läget på vägarn
 • Egna inspektioner på vägarna med friktionsmätare i bilen

Driftledaren samordnar entreprenörens resurser och är den som fördelar och omfördelar vid driftstörningar eller extrema vädersituationer.

Alla åtgärder som sätts in loggas via gps och skickas till Trafikverket för att visa att entreprenören uppfyllt sina krav. Vid behov kan Trafikverket se vilket arbete som utförts av en entreprenör på en exakt geografisk plats.

Med hjälp av Trafikverkets områdeskartor kan du se vilken entreprenör som sköter din väg.

Underhåll av vinterväg

Vi erbjuder:

 • Halkbekämpning
 • Snöröjning
 • Upptining av trummor
 • Snöstörshantering
 • Jourverksamhet

Väderstationer

Finns utplacerade längs vägarna och registrerar:

 • Temperatur vid vägbana
 • Luftens temperatur
 • Luftfuktighet
 • Nederbörd

Kontaka oss för rådgivning.