Sommarväg

Det som göms i snö kommer upp i tö. När sommarvägen tinar fram hyvlar vi den jämn, lägger på nytt grus, fixar diken, tjälskott och lagar sprickorna i asfalten.

Sommarväg. Foto: Annika Enström

Bekväma vägar till sommarens nöjen

Minska partiklar av PM10

Vi har metod och utrustning för att minska det miljöfarliga PM10 i stadsmiljö.

Dammfri grusväg

Undvik tillfälliga lösningar för varje ny säsong. Vi ger goda råd för en långsiktigt hållbar väg.

Grus och kross

Vi säljer närproducerad ballast. Vi har fler än 250 egna grus- och bergtäkter över hela landet.

Asfalt - laga eller lägga ny

Tjälskott sprickor eller en helt ny beläggning? Kontakta oss för bästa lösningen för just din väg.

Sommarvägen

Under sommarhalvåret sköter vi om vägar med alla sorters beläggning. Vi finns över hela landet, med rätt fordon och utrustning för alla typer av vägar och uppgifter.

Dammfri stadstrafik

Vi har utvecklat miljö- och kostnadseffektiva metoder för att förhindra att miljöfarliga partiklar som PM10 förorenar i stadtrafiken. Vi har flera olika metoder. I Stockholms innerstad har vi unika fordon som tar hand om partiklarna.

Belagda vägar

Oavsett om det handlar om asfalt eller annan beläggningstyp har vi erfarenhet och kompetens att sköta om vägen. Vi lagar skador och ser till att avvattningen fungerar: vi rensar diken och lägger om trummor för att vattnet ska ledas bort.

Grusvägar

På sommaren underhåller vi grusvägar så att gruset har rätt sammansättning. Har man inte rätt material är risken stor att vägen dammar bort. Det leder i längden till en gropig och obekväm väg. Ofta genomför vi ett så kallat vårbruk, då vi hyvlar vägen jämn och därefter blandar om gruset, så att den får rätt sammansättning igen. Vi dammbinder även vägar efter behov.


Vi erbjuder

 • Beläggningsarbete
 • Beläggningsreparationer
 • Broimpregnering
 • Broreparationer
 • Brotvätt
 • Dammbindning
 • Dikning och torrläggning
 • Grusning
 • Grusåtervinning
 • Hyvling
 • Kantskärning
 • Linjemålning
 • Slåtter och röjning
 • Sopning och plantering
 • Teknisk rådgivning
 • Trafikanordningsplaner
 • Vägvisning
Vi kan också
 • Underhåll av vinterväg
 • Grus och kross
 • Vägmarkering
 • Trafikanordning för vägavstängning
Svevia gör din vinterväg säker och framkomlig. Foto: Patrick Trägårdh

Fri från snö och is

Trygga och säkra vägar håller Sverige rullande. Varor som fraktas och människor som längtar efter varandra. Vi röjer snö och halkbekämpar för att du ska komma fram.

Dammfri grusväg. Foto: Patrick Trägårdh

Körglädje till sommarnöjen

En grusväg håller längre om den sköts om på rätt sätt. Dammbindning är en klok åtgärd.

Vi inspekterar din väg och ger dig råd. Foto: Patrick Trägårdh

Kontakta oss

Vi kan allt inom linjemålning av vägar, gator och andra ytor. Vi åtar oss uppdrag över hela landet.