Brounderhåll

Förläng livslängden på din bro. Genom att åtgärda de små skadorna på din bro och regelbundet underhålla den håller du nere dina kostnader.

Underhåll av asfaltvägen ger den längre hållbarhet. Foto: Patrick Trägårdh

Ta hand om din bro så håller den för generationer

Rengöring

Daglig exponering i trafikmiljö skapar nedsmutsning av din bro som sliter på konstruktionen. Vi gör den ren.

Impregnering

Genom att regelbundet tvätta och impregnera din bro skapas ett skydd som ger den längre livslängd.

Regelbunden inspektion

Att snabbt åtgärda små skador är ett vinnande koncept. Det blir mindre kostnader, ger färre trafikstörningar och gör att din bro håller längre.

Bro- och betongunderhåll

Det är viktigt att underhålla broar och betongkonstruktioner. Genom att snabbt åtgärda mindre skador och skydda betongen mot vatten, salt och annan miljöpåverkan minskas underhållskostnaderna och brons livslängd förlängs.

Vår rekommendation är att alla broar besiktigas och rengörs varje år och impregneras var sjätte år.

Rengöring och impregnering ger din bro ett långt liv

Mossa och alger på betongen behåller fukten. När fukten kryper in i betongen och sedan fryser, vittrar betongen sönder. För att förhindra detta högtryckstvättar vi med 70–80-gradigt hetvatten. Sedan impregneras betongen för att skapa ett skydd mot inträngning av vatten och salter.

På vägar med låg belastning, som enskilda vägar, kan ett lämpligt intervall vara att tvätta broarna vart tredje år.

Träbroar

Vi har även lång erfarenhet av att underhålla och reparera träbroar. Kontakta oss så kan vi inspektera, göra konstruktionsberäkningar och utföra nödvändiga åtgärder. På en gammal K-märkt träbro slog vi ner 89 000 spikar för att sedan slipa farbanevirket slätt och fint.

Vi erbjuder

 • Beläggningsarbete
 • Beläggningsreparationer
 • Broimpregnering
 • Broreparationer
 • Brotvätt
 • Dammbindning
 • Dikning och torrläggning
 • Grusning
 • Grusåtervinning
 • Hyvling
 • Kantskärning
 • Linjemålning
 • Slåtter och röjning
 • Sopning och plantering
 • Teknisk rådgivning
 • Trafikanordningsplaner
 • Vägvisning
Vi kan också
 • Underhåll av vinterväg
 • Grus och kross
 • Vägmarkering
 • Trafikanordning för vägavstängning
Kontakta vårt platskontor. Foto: Patrick Trägårdh

Kontakta oss

Rådgivning och åtgärdsförslag

Vad behöver din väg för att den ska hålla länge? Vi kommer ut till dig, inspekterar och ger förslag. Kontaka oss!

Lång erfarenhet av att underhålla broar

Uppdraget gäller reparationer, drift och underhåll av broar i Västra Götalands län, Skaraborgsområdet.

Svevia gör din vinterväg säker och framkomlig. Foto: Patrick Trägårdh

Fri från snö och is

Trygga och säkra vägar håller Sverige rullande. Varor som fraktas och människor som längtar efter varandra. Vi röjer snö och halkbekämpar för att du ska komma fram.