Vägar för stat och kommun

Genom att bygga vägar åt Trafikverket och kommuner utvecklas vi hela tiden som specialister.  Svevia anlägger motorvägar, gångstråk, stadsgator, rondeller, ringleder – allt det som får ett samhälle att fungera.

Specialist på vägar. Foto: Patrick Trägårdh

Utvecklas med Sveriges väg- och gatunät

Vi bygger vidare på Sveriges vägnät

För Trafikverkets räkning bygger vi vidare och underhåller Sveriges statliga vägnät – Europa-, riks- och länsvägar samt cykel- och gångstråk. Vi tar det samlande greppet – från projektering till färdig väg.

Gatusmart kommun

Bli gatusmart och låt Svevia göra anläggningsjobben när kommunen växer med nya vägar och gator. Och när vi tar hand om underhållet ser vi till att trafiken rullar med minsta möjliga trafikstörningar.

Trafikanordning. Trafiksäkerhet för vägarbete och trafikanter. Foto: Fredrik Schlyter
Kontakta våra specialister

Vill du ha rådgivning eller kostnadsförslag? Kontakta oss.

Vägar med större samhällsnytta

Staliga vägar

Vi bygger vidare och underhåller Sveriges vägnät. Ofta i nära samarbete med Trafikverket – vår största kund.

Från ringled till cykelväg

svevia byger och sköter om kommunala vägar och gator Foto Patrick Tragardh

Vi gör jobbet när kommunen vill bygga nytt eller underhålla gator, rondeller, trottoarer, ringleder, gång- och cykelstråk.