Hamn & kaj

Hamnar och kajer utsätts ofta för betydande påfrestningar. Vi anlägger och underhåller allt från industrihamnar till citynära kajer och brygganläggningar.

Vi tar det från sjöhållet

Hamnar för containerfartyg eller snurra

Vi hjälper lika gärna till med att renovera den stora containerhamnen till att påla och muddra för bryggor i kommunens småbåtshamn. Vi tar ett helhetsgrepp.

Kajer som tål båttrafik och promenader

Många citynära kajer är i dag både slitna och har dålig bärighet. Våra specialister går på djupet, ger åtgärdsförslag och genomför underhålls- och förstärkningsarbeten.

Erosionsskydd på stranden

Både svallvågor från stora kryssningsfartyg och skvalp från mindre båtar sliter på stränderna. Vi lägger ut erosionsskydd och ser till att strandlinjen håller.

Hamnar för 100 000 dödviktston eller 500 kilo

Få anläggningar är så utsatta för påfrestningar som hamnar, kajer och brygganläggningar. Och det är Svevia specialister på att hantera.  Vi gör markarbeten, muddrar, grundlägger och gjuter olika betongkonstruktioner – kajer, krönbalkar och fundament för lastkranar. Vi anlägger också småbåtshamnar och utför anläggningsarbeten i anslutning till sjönära bostadsområden.

För småbåtar och supertankers

Svevia har all den kompetens som krävs för att bygga och underhålla både större och mindre hamnanläggningar. Vi ser till att tillhörande lyftanordningar, kranräls, traverssystem och uppställningsplatser får en grundläggning som tål upprepad belastning, år efter år.

Vi har även anpassade lösningar för mindre utsatta kajer – småbåtshamnar, pirer, sjöpromenader och större brygganläggningar.

Dessutom gör vi alla typer av beläggningsarbeten – asfaltering, stenläggning och målar vägmarkeringar. Vi har också stor vana av att sätta upp staket, skyddsräcken etc.

Grundläggning under ytan

Ofta finns det geotekniska utmaningar i anslutning till strandlinjer och kajer. Våra geotekniker räknar på laster och bärighet för olika konstruktioner och underlag.

Och vi har den kunskapen och teknik som krävs för att ta projekten från start till mål. Vi gräver, spontar, pålar och gjuter – på land och i vatten. När så krävs går vi ned med dykare och undersöker konstruktioner och befintlig grundläggning.

När vi har hela bilden klar för oss kan vi ta fram färdiga konstruktionslösningar – direkt eller via ledande teknikkonsulter.

Erosionsskydd i strandlinjen

I takt med att fartygen blir allt större ökar erosionen av våra stränder. Utefter farleder och extra utsatta områden bygger vi olika typer av erosionsskydd för att minimera de skador som svallvågor förorsakar.

Det här gör vi

 • Geoteknisk undersökning
 • Konstruktion
 • Markarbeten
 • Brygganläggningar
 • Erosionsskydd av strandlinje
 • Asfaltering
 • Marksanering
 • Uppsättning av stängsel, staket och plank
Det här gör vi också
 • Löpande underhåll av:
  • Kajer
  • Hamnar
  • Betongkonstruktioner
  • Varvsanläggningar

Vi ger flygplatser ett lyft

Svevia sköter om flygplatser

Vi anlägger, underhåller och sköter driften av start- och landningsbanor och andra ytor runt stationsbyggnader, verkstäder, parkeringar, hotell.

Vi är på spåret

Spårburentrafik Svevia

Vi har lång erfarenhet av att bygga spåranläggningar och underhålla järnväg, spårväg snabbspårväg och tunnelbana.

Upprustning av hamn

Svevia reparerar och förstärker Kaj i Köping

Den tidigare hamnen på Vrångö har påverkats hårt av den marina miljön. Svevia fick därför i uppdrag att rusta upp hamnen.