Spårtrafik, hamn och flyg

Vi har lång erfarenhet av de tunga infrastruktur- och servicejobben för spårtrafik, flygplats, hamn och kaj. Vi nyanlägger och tar hand om drift och underhåll – allt efter behov.

Bygger för ökad samhällsnytta

Infrastruktursatsningar i hamnar, spårtrafik och hamnanläggningar fungerar som smörjmedel för ett helt samhälle. Vi bygger och underhåller för maximal samhällsnytta, från grunden eller i befintlig trafikmiljö.

Vi ger flygplatser ett lyft

Svevia sköter om flygplatser

Vi anlägger, underhåller och sköter driften av start- och landningsbanor och andra ytor runt stationsbyggnader, verkstäder, parkeringar, hotell.

Vi tar det från sjöhållet

Svevia anlägger kajer och  hamnar.

Den stora industrihamnen eller den stadsnära kajpromenaden – inget anläggningsjobb är för litet eller för stort.

Vi är på spåret

Spårburentrafik Svevia

Vi har lång erfarenhet av att bygga spåranläggningar och underhålla järnväg, spårväg snabbspårväg och tunnelbana.

Kontakta oss för rådgivning.