Sköta mark & park

Året om sköter och anlägger vi grönområden, parker, idrottsplatser, lekplatser och marken runt hotell, shoppingcenter, konferensanläggningar och tillhörande parkeringar, gator, gång- och cykelvägar.

Ett grönare grepp

Träd, gräs och stenar

Vi anlägger, sköter om och planterar – gräsmattor, träd, alléer, buskar, häckar, lökplanteringar och andra typer av rabatter.

Platser för lek

Att anlägga och underhålla lekplatser är en barnlek för oss. Vi bygger både nytt och tar hand om befintliga lek- och aktivitetsytor.

Trafik i det gröna

Vi ökar tillgängligheten i parker och grönområden genom att underhålla gång- och cykelbanor, grusplaner, parkeringsplatser, trappor etc. Och på vintern håller vi snön borta.

Sportiga ytor

Svevia krattar för idrotten året om. Vi sköter även om och anlägger nya idrottsplatser, sportytor och tillhörande parkeringsplatser.

Sommar- och vinterunderhåll av ytorna runtomkring

Svevia har lång erfarenhet av att sköta om och underhålla offentliga parker och grönområden. Den erfarenheten tar vi med oss när vi hjälper ditt företag att sköta om dina omgivningar – och det oavsett du driver en konferensanläggning, en friluftsgård, ett hotell eller ett vandrarhem, en fjällanläggning, ett utomhusbad, en bensinmack, en vägkrog, en sportanläggning etc. Vi tar också hand om marken runt olika shoppingcenter – inklusive parkeringsplatser, gång- och cykelvägar, lekplatser. Och en stor del av våra uppdrag är att hjälpa fastighets- och bostadsbolag att ta hand om gårdar, gräsmattor, lekplatser, boendeparkeringar, gång- och cykelvägar. Se yttre fastighetsunderhåll.

Vinter- och sommarunderhåll

När vi påbörjar ett samarbete kommer vi överens om vad som ska omfattas av uppdraget. Normalt skriver vi ett serviceavtal. Och du bestämmer själv om du vill ha hjälp under vinter eller sommar – eller kanske både och.

Ett uppdrag kan handla om att ploga, forsla bort snö och halkbekämpa på vintern. Eller sköta om planteringar, sätta lökar, kratta löv eller klippa häckar och gräs under höst, vår och sommar. Vi tömmer sopkärl, fyller på sandlådor, sätter upp och underhåller räcken, staket, plank, brygganläggningar och mycket mer. Och vi sköter om grus- och asfaltsvägar samt lägger sten och plattor.

Det här gör vi


Behovsanalys
 • Serviceavtal
Vinterunderhåll
 • Plogning
 • Saltning
 • Sandning
 • Bortforsling av snö
Skötsel av växter och planteringar
 • Alléer
 • Buskar
 • Häckar
 • Planeringar
 • Lökplanteringar
 • Gräsmattor
Vägunderhåll
 • Grusvägar (cykel-, gång- och bilvägar)
 • Belagda vägar (cykel-, gång- och bilvägar)
 • Brunnar
Diverse
 • Staket
 • Stängsel
 • Plank
 • Räcken
 • Bryggor
 • Skyltar

Vi krattar för idrotten

Svevia anlägger idrottsplatser

Våra medarbetare ser till att växligheten på och runt idrottsanläggningen hålls i schack. Och att belysningar, parkeringar, vägar och publikytor är i topptrim. Vinter som sommar.

Vi sköter om Sveriges vägar

VÄgunderhåll Svevia

Trygga och säkra vägar håller Sverige rullande. Varor som fraktas och människor som längtar efter varandra. Vi sköter om både små och stora
vägar i hela landet.

Se våra projekt

Svevia anlägger och sköter parker, torg parkeringsplatser och andra offentliga ytor.

Vi anlägger och sköter parker, torg, parkeringsplatser, gator, gång- och cykelvägar, idrottsplatser och andra offentliga ytor. Här hittar du flera av våra projekt inom mark och park.

Vill du diskutera ett serviceupplägg. Klicka här.