Sköta och anlägga idrottsplatser

För oss är det en sport att sköta om, anlägga och underhålla idrottsplatser och tillhörande vägar, parkeringar och kringytor.  Vi kan även styra upp trafik och publik vid större tävlingar.

Skötsel av idrottsplatser

Ytor för sport och publik

Sköter det gröna

Svevia klipper matchgräset, ansar häckar, buskar, beskär träd och städar upp efter hemmamatchen.

Bygger för sport

Vi anlägger och underhåller fotbollsplaner, friidrottsanläggningar, motorbanor och lägger grunden för idrottshallar, tennisbanor, tillhörande vägar och parkeringsplatser.

Styr trafik och publik

På större tävlingar tar vi hand om trafikplaneringen och avstängningar med tillhörande myndighetskontakter.

Vi slår ett slag för sporten

Idrott är till för alla. Och inom Svevia är vi specialister på att anlägga och sköta om offentliga vägar, parker och grönområden. Det gör oss till en perfekt partner för företag och föreningar som behöver hjälp med publik- och sportytor.

Underhåller både mjuka och hårda ytor

Idrottsplatser och arenaområden slits hårt av både publik och idrottsutövare. Vi sköter om allt det gröna oavsett om det handlar om fotbollsplaner, träd, buskar, häckar och andra typer av planteringar. Dessutom kan vi sätta upp och underhålla staket, plank och stängsel.

Vägen till anläggningen

Som en av landets ledande vägbyggare ser vi till att såväl utövare som publik kan ta sig till idrottsplatsen på bästa sätt. Svevia anlägger vägar och parkeringsplatser, asfalterar eller lägger grus. Vi ser även till att publikytorna får den rätta beläggningen. På vintern sandar, saltar och plogar vi.

Grunden för hallen

Oavsett om ni ska bygga en ny tennishall eller multisportare gör vi grundläggningar som klarar såväl derbyn som den årliga rockfestivalen.

Styr upp publiken

Sport och tävling hänger ihop. Vi gör trafikplaner, tar hand om myndighetskontakter och styr upp trafiken vid större tävlingar – när biltrafiken måste ledas om, eller då avstängningar behöver göras vid större maratonlopp, cykel- eller rallytävlingar. Vi har både kunskapen och alla trafikanordningar som krävs för att ditt arrangemang ska bli så lyckat som möjligt.

Vårt servicekoncept

Ett samarbete med oss innebär att vi kommer ut till dig och gemensamt kommer överens om uppdragets omfattning.

Utifrån dina krav och önskemål gör vi en behovsanalys och tar därefter fram ett kostnadsförslag. När det gäller löpande underhåll tar vi fram ett serviceavtal. Här kan du se vad ett uppdrag kan innehålla.

Vi erbjuder

 • Behovsanalys
 • Serviceavtal
 Vinterunderhåll
 • Plogning
 • Saltning
 • Sandning
 • Bortforsling av snö
Skötsel av växter och planteringar
 • Alléer
 • Buskar
 • Häckar
 • Planteringar
 • Lökplanteringar
 • Gräsmattor
Vägunderhåll
 • Belagda vägar (cykel-, gång- och bilvägar)
Diverse
 • Staket
 • Stängsel
 • Plank
 • Räcken
 • Bryggor
 • Skyltar
Anläggning
 • Vägar – grus eller asfalt
 • Parkeringsplatser – grus eller asfalt
 •  Anläggning av idrottsplatser
 • Grundläggning inför hallbygge, tennisbanor
Svevia anlägger lekplatser, och underhåller bollplaner, isbanor, rast- och grillplatser.

En barnlek att sköta

Svevia anlägger både nya lekplatser och underhåller andra typer av aktivitetsytor – bollplaner, isbanor, parklekar, plaskdammar, rast- och grillplatser.

Vi sköter om Sveriges vägar

VÄgunderhåll Svevia

Trygga och säkra vägar håller Sverige rullande. Varor som fraktas och människor som längtar efter varandra. Vi sköter om både små och stora
vägar i hela landet.

Se våra projekt

Svevia anlägger och sköter parker, torg parkeringsplatser och andra offentliga ytor.

Vi anlägger och sköter parker, torg, parkeringsplatser, gator, gång- och cykelvägar, idrottsplatser och andra offentliga ytor. Här hittar du flera av våra projekt inom mark och park.

Vill du diskutera ett serviceupplägg. Kontakta oss.