Sköta mark & park

Vi sköter och anlägger grönområden, parker, idrottsplatser, lekplatser, torg, parkeringar, vägar och andra offentliga ytor. Och på vintern håller vi snön borta.

Vi tar hand om hårda och mjuka ytor

Det som växer måste ansas eller klippas, nytt ska planteras, gammalt ska rensas bort. Sopkärl ska tömmas och lekplatser, gång- och cykelvägar runt bostadshusen ska underhållas, krattas och plogas. Oavsett vilken typ av utomhusyta du vill ha hjälp med sätter vi samman ett serviceerbjudande som passar just dina behov.

Trafikanordning. Trafiksäkerhet för vägarbete och trafikanter. Foto: Fredrik Schlyter
Kontakta våra specialister

Vill du ha rådgivning eller ett kostnadsförslag. Kontakta oss.

Vi krattar för idrotten

Svevia anlägger idrottsplatser

Våra medarbetare ser till att växligheten på och runt idrottsanläggningen hålls i schack. Och att belysningar, parkeringar, vägar och publikytor är i topptrim. Vinter som sommar.

Svevia anlägger lekplatser, och underhåller bollplaner, isbanor, rast- och grillplatser.

En barnlek att sköta

Svevia anlägger både nya lekplatser och underhåller andra typer av aktivitetsytor – bollplaner, isbanor, parklekar, plaskdammar, rast- och grillplatser.