Sanering av mark och vatten

Förorenade platser kan, när de är sanerade komma till bättre, klokare och mer lönsam användning. Det hjälper vi till med.

Svevia sanerar både mark och vatten som är förorenade.

Ledande inom sanering av förorenade områden

Marksanering

Svevia använder sig av både biologiska och mekaniska saneringsmetoder.

Sanering av vatten

Med mobila vattenreningsanläggningar behandlar vi vatten på plats i det förorenade området.

Utredning, analys och dokumentation

Vi hjälper dig med allt. Från att ta reda på om området är förorenat, till sanering, uppföljning, slutrapport och efterkontroller.

Trafikanordning. Trafiksäkerhet för vägarbete och trafikanter. Foto: Fredrik Schlyter
Kontakta våra specialister

Vill du ha rådgivning eller ett kostnadsförslag. Kontakta oss.

Giftfri mark

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

Vi gör vattnet rent igen. Foto: Pixabay

Rent vatten

Rent vatten ska vara en självklarhet. Föroreningar från luft och mark påverkar ofta grundvatten, sjöar och vattendrag.  

Förorenade massor blir rena och kan användas igen. Foto: Serny Pernebjer

Återvinning

Våra efterbehandlingsanläggningar har omfattande tillstånd med möjlighet att ta emot många olika typer av restprodukter.

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Våra metoder

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.

Förbereder för 

industriverksamhet 

Läs om fler av Svevias projekt
Effektivt fältverktyg för miljökontroll vid Lessebo sågverk

Svevia sanerar marken vid Lessebo sågverk för att bereda plats åt ny industriverksamhet. För att utföra saneringen används det effektiva fältverktyget XRF.

Gammalt fabriksområde blir åter till liv

Femton privata villaträdgårdar schaktades ur för att avlägsna förorenad jord. Sedan återställdes trädgårdarna tillbaka till befintligt skick.

Marksanering i Bromölla, Svevia. Foto: Agneta Milton

Svevia behandlade förorenad jord på avfallsanläggningen Häringetorp i Växjö. Kommunen tog emot varierande mängd oljeförorenad jord till Häringetorp som behövde behandlas ner till KM.

PAH och cyanider

PAH och cyanider hittades i marken kring gamla gasverket i Kristianstad. Hela 54 000 ton förorenade massor måste nu schaktas upp och fraktas bort för att marken ska bli användbar igen.