Exploatering i stad och kommun

Vi gör mark- och grundläggningsjobbet när kommunen vill bana väg för nya exploateringsområden – från etablering, ledningsdragning och grundläggning till byggandet av stödmurar, kajer, broar och andra betongkonstruktioner.

För kommuner som vill exploatera mera

När kommunal mark ska exploateras, lägger vi grunden för nybygget. Vi utför alla mark- och ledningsarbeten upp till och med husgrunden. Och vi förstärker i sjönära lägen samt bygger och renoverar kajer.

Grunda för exploatering

Grundläggning Svevia

Vi gräver, pålar, spontar, schaktar, spränger och gjuter upp till och med husgrunden när nya områden ska bebyggas.

Ledningsarbeten vid exploatering

Vatten och avlopp. Foto Patrik Trägård

Svevia är specialist på alla typer av markarbeten när ledningarna ska i jorden –  vatten, avlopp, fjärrvärme, el och bredband.

Exploatera med betong

Brokonstruktion FOtoa Svante Örnberg

Vi konstruerar, anlägger och gjuter stödmurar, gångbroar, tunnlar, kajer och andra betongkonstruktioner.

Kontakta oss för rådgivning och kostnadsförslag