Bygger och underhåller broar

En motorvägsbro över E4:an eller en gångbro över ån? Vi bygger, reparerar och gör förebyggande brounderhåll på alla typer av betong-, stål-, trä- och samverkanskonstruktioner.

Specialisten som håller i längden

Ett samarbete kring en bro

Ett brobygge är ett samarbetsprojekt av rang. Vi bygger allt från cykelöverfarter till planskilda motorvägsbroar. Och vi gör det tillsammans med Sveriges kommuner och Trafikverket.

Att reparera är hållbart

Svevia reparerar alla typer av broar och betongkonstruktioner. Ett arbete som lika mycket handlar om att hushålla med samhällets resurser som att värna om säkerheten på vägarna.

Innan skadan är skedd

Med förebyggande brounderhåll ser vi till att konstruktionerna håller längre och att du slipper onödiga reparationer.

Kunskapen som bygger bron

Svevia bygger broar

En motorvägsbro över E4:an eller cykelöverfart över ån. Vi har kunskapen att bygga över land och vatten – i obanad terräng eller i störningskänslig storstadstrafik.

Svevia utför broreperation

En bärande serviceidé

Svevia reparerar alla typer av broar och tillhörande betongkonstruktioner. Vi bilar och fräser, armerar och gjuter, blästrar och målar.

En bro behöver extra omvårdnad

Svevia underhåller broar Foto Hanna Teleman

Vi underhåller brokonstruktioner och ser till att de håller längre och att du slipper onödiga reparationer. Ytterst handlar allt om säkerhet.

Kontakta oss för rådgivning.