Asfalt och beläggning

Vårt jobb handlar lika mycket om att lägga högkvalitativ beläggning som att leverera god samhällsservice genom snabb produktion, sunda affärer, kostnadseffektiva metoder, miljöhänsyn och säkra arbetsplatser. Det är så vi skapar maximalt värde för skattebetalarnas pengar.

Asfaltering – ett samarbetsprojekt för kvalitet, säkerhet och miljö

Asfalt – som du vill ha den

Våra mobila och fasta asfaltverk erbjuder både standardkvalitéer och anpassade massor. Nu senast har vi investerar närmare 100 miljoner i nya och miljöanpassade asfaltverk som minskar utsläppen och öppnar upp för grönare produkter.

Fräser, belägger och målar

Vi har fräs- och beläggningsmaskiner som klarar allt från den smala gångvägen till de krav som ställs på den stora motorvägen. Och vi gör vägmarkeringar och linjemålning i alla utföranden, från frästa räfflor till parkeringsrutor.

Labbar för säkerhet och innovation

Runt om i landet har vi egna labb som både utvecklar nya asfaltskvalitéer och tar prover på befintliga beläggningar och vägkonstruktioner. Vi finns från Arlöv i söder till Umeå i norr.

Levererar helheten

Som specialister på att bygga och sköta om vägar har vi all leveranskapacitet i huset. Vi gör TA-planer, tillverkar skyltar, monterar kantstenar, gör rastplatser, sätter upp räcken, stängsel och mycket mer.

Vi har ett asfalteringsuppdrag ihop

Svevia utför alla typer av asfalteringsarbeten åt stat och kommun. Vi lägger asfalt på allt från Europa- och riksvägar till mindre stadsgator och torg. Och genom att Svevia även erbjuder drift och underhåll av Sveriges vägar (och del av Norges) har vi en djup förståelse för vad som krävs för att skapa ett ur alla avseende hållbart vägnät. Den kunskapen följer alltid med i våra beläggningsprojekt.

Med känsla för asfalt

Vi levererar varm, halvvarm och kall asfalt i en rad standardkvaliteter – från den vanligaste täta asfaltsbetongen (ABT) till asfaltsgrus (AG) som ofta används som bärlager i olika konstruktioner.

Genom att vi har egen tillverkning kan vi även ta fram specialmassor, bland annat cementinblandade varianter för ytor med extremt hög belastning. Vi erbjuder även lågtempererad asfalt med en tillverkning som reducerar utsläppen av klimatgaser med 20-25 procent. Dessutom erbjuder vi tankbeläggning i alla dess former.

Nu senast har vi investerat i tre toppmoderna asfaltverk utrustade med den senaste tekniken för ökad miljöhänsyn. Bara genom att driva dessa verk med gasol – och i vissa fall biobränsle – sänker vi koldioxidhalterna med cirka 30 procent. Och det är en fördel som även kan utnyttjas vintertid i och med att vår anläggning på Arlanda är öppen året om.

Tillsammans gör vi en samhällsinsats

Att asfaltera handlar ofta om att arbeta under stor tidspress, i komplexa trafikmiljöer där störningsmomenten måste minimeras. För oss är det därför lika viktigt att leverera en perfekt asfaltsyta som ett smidigt samarbete med både dig som uppdragsgivare och trafikanterna runt arbetsplatsen. Det gäller att vara lika bra på att planera och leda om trafiken under pågående arbete som att tänka hållbart över tiden – att alltid tänka på miljön, erbjuda kostnadseffektiva metoder och skapa säkra arbetsplatser.

Asfalt på molekylnivå

På sju platser runt om i landet har vi egna laboratorier som arbetar med kvalitetskontroll av vår produktion. Vi undersöker att ny asfaltsmassa följer aktuella specifikationer, att proportionerna är de rätta. Dessutom tar vi prover på redan belagda vägar och tillhörande konstruktioner inklusive ballast, bindemedel etc.

Effektiv produktion

Som en av Sveriges mest anlitade entreprenörer inom beläggning har vi all leveranskapacitet i huset – från egna asfaltverk, berg- och grustäkter till återvinning av gammal beläggning.

Vi gör förstärkningsarbeten, fräser bort gammal asfalt och våra beläggningsmaskiner tar allt från smala gångvägar till Europavägar. Vi har en egen fabrik för vägfärg och fräser räfflor för ökad säkerhet. Dessutom sätter vi kantstenar, monterar räcken, stängsel och skyltar och en hel del annat. Vi tar ansvar för helheten.

Kontakta oss

Behöver du rådgivning eller vill ha ett kostnadsförslag. Kontakta en av våra specialister på asfalt.

Kontaktuppgifter asfalt

 

Det här gör vi

 • Behovsanalys
 • Mätning av slitage av befintlig väg
 • Projektledning
 • Nyläggning och underhåll med:
Tät asfaltbetong (ABT)

Vår storsäljare. En beläggning med relativt goda egenskaper när det gäller nötning och stabilitet. Fungerar i de flesta situationer, från garageuppfarter till relativt högtrafikerade vägar och gator. Används som bär-, bind- och slitlager.

Stenrik asfaltbetong (ABS)

Används som slitlager på högtrafikerade vägar, då god stabilitet krävs.

Dränerad asfaltbetong (ABD)

Är både dränerande och tyst. Relativt god slitstyrka med god stabilitet. Fungerar utmärkt som slitlager där risken för vattenplaning är stor. Är även ett utmärkt val för lågtrafikerade ytor – parkeringsplatser, uppställninsplatser etc.

Asfaltbundet bindlager (ABB)

Den stabila grunden för tung belastning och högtrafikerade vägar. Används för att minimera sprickbildning och som underlag inför läggning av det avslutande slitlagret.

Asfaltgrus (AG)

Massa i dess enklaste form. En blandning med mycket sten och lite bindemedel som fungerar som bärlager med god stabilitet.

Specialmassa

Exempelvis cementinblandad massa för extremt belastade ytor – godsterminaler, busshållplatser, containerhamnar etc.

Det här gör vi också
 • Fräsning i bredder
 • Förstärkningsarbeten
 • Labbanalys av vägprover, asfaltsmassa, vägkonstruktioner, ballast etc.
 • Vägmarkering/målning
 • Tankbeläggning
 • Grus & kross
 • Räfflor
 • Brunnar
 • Kantstenar
 • Stödkanter
 • Räcken
 • Stängsel
 • Skyltar
 • Löpande underhåll

Gör vägjobbet grönare

Tanbeläggning Foto PAtrick Trägård

Med tankbeläggning med kall asfalt får du en yta som är kostnadseffektiv, energisnål och snabb att lägga.

Vi finns över hela landet

Svevia asfaltverk Arlanda Foto Patrick Trägård

Via våra asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Nu senast har vi investerat i tre toppmoderna verk – två stationära och ett mobilt – som bäddar för lägre utsläpp av koldioxid. 

Labbar för säkerhet och innovation

Runt om i landet har vi egna labb som utvecklar såväl nya asfaltskvalitéer och som tar prover på befintliga beläggningar och vägkonstruktioner.

Vill du ha ett kostnadsförslag på ett asfaltsjobb? Klicka här för att kontakta oss!