Vi asfalterar Sveriges gator och vägar

Svevia asfalterar och underhåller allt från den stora motorvägen till kommunala torg och innerstadsgator. Med högkvalitativa beläggningsarbeten, miljöanpassad tillverkning och god samhällsservice skapar vi maximalt värde för skattebetalarnas pengar.

Svevia asfalterar Sveriges gator och vägar. Foto Patrick Trägårdh

En riktig specialist på att lägga och underhålla asfalt

Vi har de rätta kunskaperna och metoderna för att leverera och underhålla slitstarka vägar för kommuner, Trafikverket och andra kunder i offentlig verksamhet– i samarbetsprojekt där miljöhänsyn, sunda affärer och säkerhet är prioriterat. Vi erbjuder allt från lågtempererad asfalt med klimatsmarta egenskaper till kostnadseffektiv tankbeläggning med tydlig miljöprofil. Dessutom har vi all tänkbar kringservice – från vägmarkeringar och räfflor till skyltar och räcken.

Trafikanordning. Trafiksäkerhet för vägarbete och trafikanter. Foto: Fredrik Schlyter
Kontakta våra specialister

Vill du ha rådgivning eller ett kostnadsförslag för ett asfaltsjobb? Kontakta någon av våra specialister.

Asfalt och beläggning Svevia Foto Svante Örnberg

Fräser, asfalterar och målar

Vi har fräs- och beläggningsmaskiner som klarar allt från den smala gångvägen till de krav som ställs på den stora motorvägen. Och vi gör vägmarkeringar och linjemålningar i alla utföranden, från frästa räfflor till parkeringsrutor.

Vi finns över hela landet

Svevia asfaltverk Arlanda Foto Patrick Trägård

Via våra fasta och mobila asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Nu senast har vi investerat i tre toppmoderna verk – två stationära och ett mobilt – som bäddar för lägre utsläpp av koldioxid.

Förläng livslängden på din väg

Med smarta metoder lagar vi sprickor, potthål och jämnar ut hjulspår i asfalten.

Allt inom vägmarkering

Vi inspekterar din väg och ger dig råd. Foto: Patrick Trägårdh

Vi kan allt inom linjemålning av vägar, gator och andra ytor. Vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Ett smart val

Tanbeläggning Foto PAtrick Trägård

Tankbeläggning i form av Y1B, JIM och infräsning av makadam är ett kostnadseffektivt, snabbt och klimatsmart beläggningsalternativ för medel- och lågtrafikerade vägar.

Fräs asfalt effektivare

Asfaltfräsning Foto Svante Örnberg

Svevia är i dag en av landets ledande entreprenörer inom asfaltfräsning.

Några av våra projekt

Svevia har lång erfarenhet av att bygga, underhålla och sköta driften av våra vägar och gator.

Labbar för säkerhet och innovation

Runt om i landet har vi egna labb som utvecklar såväl nya asfaltskvalitéer och som tar prover på befintliga beläggningar och vägkonstruktioner.