Dina behov

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Och som specialist måste vi alltid vara lite bättre än våra konkurrenter – varje dag. Det är en utmaning som vi gillar.

Vi bygger och sköter om Sveriges vägar och infrastruktur

Vi bygger infrastruktur

Vi ser till att Sveriges infrastruktur finns och fungerar. Vi bygger vägar, broar och förbereder inför nybyggnad av industrier och bostadsområden.

Vi är ledande inom drift och underhåll

Vi sköter om drift och underhåll av vägar, broar och anläggningar för kommuner och Trafikverket. Året om, dygnet runt.

Vi kan allt inom asfalt

Från den lilla gatan till den stora motorvägen, eller andra ytor som parkering, industriytor eller idrottsanläggningar. Vi kan erbjuda helhetslösningar från planering och hela vägen fram till en hållbar beläggning.

Vi asfalterar Sveriges gator och vägar

Asfalt Svevia Foto Svante Örnberg

Svevia asfalterar och underhåller allt från den stora motorvägen till kommunala torg och innerstadsgator. Med högkvalitativa
beläggningsarbeten och god samhällsservice skapar vi maximalt värde för skattebetalarnas pengar.

Exploatering i stad och kommun

Exploatering Svevia

Vi gör mark- och grundläggningsjobbet när kommunen vill bana väg för nya exploateringsområden – från etablering, ledningsdragning och grundläggning till byggandet av stödmurar, kajer, broar och andra
betongkonstruktioner.

Grus och Kross Svevia

Allt du behöver i grunden

Vi har ballasten du behöver för vägbyggen, dränering, grundläggning, järnvägskonstruktioner, betong- och asfalttillverkning.

Ledande inom sanering

Vi sköter om enkskilda vägar. Foto Patrik Trädgård

Förorenade platser kan, när de är sanerade komma till bättre, klokare och mer lönsam användning. Det hjälper vi till med.

Från ringväg till cykelväg

Svevia bygger statliga och kommunala vägar. Foto Patrick Tragardh

Svevia anlägger motorvägar, gångstråk, stadsgator, rondeller, ringleder – allt det som får ett samhälle att fungera.

Specialisten som håller i längden

Svevia underhåller och bygger broar

En motorvägsbro över E4:an eller en gångbro över ån? Vi bygger, reparerar och gör förebyggande brounderhåll på alla typer av betong-, tål-, trä- och samverkanskonstruktioner.

Vi sköter om Sveriges vägar

VÄgunderhåll Svevia

Trygga och säkra vägar håller Sverige rullande. Varor som fraktas och människor som längtar efter varandra. Vi sköter om både små och stora
vägar i hela landet.

Vi löser ditt maskinbehov

Arento erbjuder uthyrning av maskiner, fordon och utrustning. Vi finns från Luleå i norr till Malmö i söder och ingår i Sveviakoncernen.

Bygger för ökad samhällsnytta

Svevia anlägger och sköter om spårtrafik.

Vi har lång erfarenhet av de tunga infrastruktur- och servicejobben för spårtrafik, flygplats, hamn och kaj. Vi nyanlägger och tar hand om drift och underhåll – allt efter behov.

Säkert arbete på väg

Trafikanordning Svevia FOto Fredrik Schlyter

Det är mycket som måste klaffa när en väg ska stängas. Lämna över ansvaret till oss. Vi är specialister på att leda om och stänga av
trafiken.

Vi tar hand om hårda och mjuka ytor

Underhåll och drift av mark och park

Vi sköter och anlägger grönområden, parker, idrottsplatser, lekplatser, torg, parkeringar, vägar och andra offentliga ytor. Och på vintern
håller vi snön borta.

Specialist på vägar

Svevia som företag. Foto Svante Örngren

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vår affärsidé är att genom bra service och aktivt samarbete med kunder och leverantörer leverera rätt kvalitet vid byggande och skötsel av vägar och infrastruktur.