Mark- och vattensanering vid glasbruk

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Mark- och vattensanering

KUND

Högsby kommun

FÖRORENINGAR

Metaller, PAH och fluorid

PROJEKTTID

Sommar och höst 2015

Ett av de första glasbruken som sanerats i landet är Björkshults glasbruk i Högsby kommun, Kalmar län. Svevia fick uppdraget att sanera mark och vatten i området.

Glasföremål från Glasriket finns i nästan varje svenskt hem. Men vad många inte känner till är att verksamheten vid de gamla glasbruken också har skapat några av Sveriges mest förorenade platser.

Många hälsoskadliga ämnen saneras

– Från glasbruken är det främst arsenik, kadmium, bly och antimon som medför störst hälsorisker. Samtliga ämnen är hälsoskadliga, säger Johnny Palmberg, Svevia. Svevias uppdrag i Björkshult har varit att schakta ur 24 000 ton jordmassor men även det sediment som finns i en intilliggande damm.

– Det är en vacker gammal bruksmiljö med hundraåriga ekar som vi varit mycket rädda om. Efter saneringsarbetet återställde vi också gångar och grönska så som det såg ut innan vi startade.

I Glasriket finns Sveriges största koncentration av glasproduktion. Idag drivs bruken med hög miljömedvetenhet. Björkshult används idag till kurs- och konferensgård och ligger vid Badebodaån som mynnar ut i sjön Allgunnen som är en del av Kalmars största naturreservat, Allgunnens naturreservat.

Spår efter många år av glasproduktion

I Björkshult bedrevs glasproduktion från 1892-1978. Det tillverkades huvudsakligen sodaglas men även kristallglas och färgat glas har tillverkats. I glasproduktionen har olika metaller använts som bl.a. luttringsmedel, stabilisatorer, färgämnen och grumlingsmedel. Glasbruksrester har använts för landvinning inom området och föroreningarna återfanns främst i dessa fyllnadsmassor som innehöll både glasrester, tegel och trärester. Inom området fanns även en ”glastipp”.