Behandling av oljeförorenad jord, Växjö

Artikel bild

Fakta

ENTREPRENADFORM

Utförande­entreprenad

BESTÄLLARE

Växjö kommun

FÖRORENING

Oljeförorenad jord

FÄRDIGSTÄLLD

Juni 2019

Upphandlingen avsåg behandling av oljeförorenad jord på avfallsanläggningen Häringetorp i Växjö kommun. Kommunen tog emot varierande mängd oljeförorenad jord till Häringetorp som behövde behandlas ner till KM.

Biologisk behandling av oljeförorenad jord utfördes på plats i Häringetorp vid två tillfällen. Först siktades den förorenade jorden för att få bort större sten m.m. Därefter lastades jorden in i matarfickan och sedan kom jorden ut på transportbandet, där det sitter två omgångar dysor som sprutar ut bakterier och näringsämnen.

Bakterierna som användes är av samma typ som de som finns naturligt i jorden, vi tillsätter bara mer. När materialet passerat transportbandet läggs det upp i limpor. Vanligtvis under sommarhalvåret tar det ca 8-12 veckor för att behandla jorden.

Svevia har 20 års erfarenhet av att behandla oljeförorenad jord på egna anläggningar. Vid detta projekt behandlades den oljeförorenade jorden på Häringetorp ner till under KM, känslig markanvändning, så att kunden kunde återanvända massorna inom anläggningen.

Projektet avslutades då avtalet gick ut och Häringetorp slutade ta emot oljeförorenade massor på grund av platsbrist.