Yttre fastighetsskötsel

Vi hjälper bostadsrättsföreningar och privatpersoner att ta hand om ytorna runt fastigheterna. Vi gör allt från att klippa gräs till att ploga snö på boendeparkeringen.

Vi tar greppet om din närmiljö

Snyggare bostadsrättsförening

Låt oss snygga till och sköta om föreningens utomhusytor – gräsmattor, häckar, parkeringar, lekplatser och annat som du har runt knuten.

Fallande löv och snö

När höstlöven faller och snön kommer är vi på plats med kvast och skyffel. Vi sköter om och halkbekämpar gång- och cykelbanor, grusplaner, parkeringsplatser, trappor etc.

Kostnadsfri offert

Boka in oss på en kostnadsfri rådgivning så får du ett förslag på offert och serviceupplägg.

Gör det fint mellan husen

All erfarenhet av att sköta om offentliga grönområden och parker tar vi med oss när vi hjälper bostadsrättsföreningar och privatpersoner med det löpande underhållet av de yttre fastighetsytorna. I anslutning till entréer, på boendeparkeringar, lekplatser, gång- och cykelvägar – alla de ytor som finns runt en fastighet.


Från gräs till snö

Vi klipper gräs, ansar häckar planterar rabatter och beskär träd. Dessutom tömmer vi sopkärl, fyller på sandlådor, monterar och underhåller räcken, staket, plank, brygganläggningar och mycket mer. Och vi kan även bättra på asfaltsbeläggningar, underhålla grusgångar samt lägga sten och plattor. På hösten tar vi bort löv och när vintern kommer plogar vi snö och halkbekämpar.


Kostnadsfri rådgivning

Oavsett vad du behöver hjälp med får du en kostnadsfri rådgivning samt ett kostnadsförslag. Normalt skriver vi ett serviceavtal som definierar vad du vill ha utfört. Och du bestämmer själv om du vill ha hjälp under vinter eller sommar, eller under hela året.
Det här gör vi

 • Behovsanalys/kostnadsförslag
 • Serviceavtal
Vinterunderhåll
 • Plogning
 • Saltning
 • Sandning
 • Bortforsling av snö
Skötsel av växter och planteringar
 • Träd
 • Alléer
 • Buskar
 • Häckar
 • Planteringar
 • Lökplanteringar
 • Gräsmattor
Vägunderhåll
 • Grusvägar (cykel-, gång- och bilvägar)
 • Belagda vägar (cykel-, gång- och bilvägar)
 • Brunnar
Diverse
 • Sopkärl (underhåll och tömning)
 • Staket
 • Stängsel
 • Plank
 • Räcken 
 • Bryggor
 • Skyltar

Vi krattar för idrotten

Våra medarbetare ser till att växligheten på och runt idrottsanläggningen hålls i schack. Och att belysningar, parkeringar, vägar och publikytor är i topptrim. Vinter som sommar.

Tidigare projekt

Svevia anlägger och sköter parker, torg parkeringsplatser och andra offentliga ytor.

Här hittar du flera av våra projekt inom mark och park.

Svevia hjälper dig med att sköta oom och ploga din väg. Foto Josef Nilsson

Vi sköter om Sveriges vägar. Varje dag året om.

Vi gör vardagen enklare. När snön faller är det skönt att veta att någon kommer och plogar den. Även sommartid sköter vi om din väg, din bro och dikeskanterna. Låt oss sköta underhållet.

Intresserad av ett serviceerbjudande? Klicka här för att kontakta oss.