Mark & park

Vi sköter och anlägger grönområden, parker, idrottsplatser, lekplatser, torg, parkeringar, vägar och andra offentliga ytor. Och på vintern håller vi snön borta.

Vi tar hand om hårda och mjuka ytor

Det som växer måste ansas eller klippas, nytt ska planteras, gammalt ska rensas bort. Sopkärl ska tömmas och lekplatser, gång- och cykelvägar runt bostadshusen ska underhållas, krattas och plogas. Oavsett vilken typ av utomhusyta du vill ha hjälp med sätter vi samman ett serviceerbjudande som passar just dina behov.

Trafikanordning. Trafiksäkerhet för vägarbete och trafikanter. Foto: Fredrik Schlyter
Kontakta våra specialister

Vill du ha rådgivning eller ett kostnadsförslag på ett grundläggningsjobb? Kontakta oss.

Underhåller ute

Vi tar hand om dina gräsmattor, träd, alléer, buskar, häckar, lökplanteringar och andra typer av rabatter. Parkeringar, gång- och cykelvägar ska också vara i topptrim – året runt.

Tidigare projekt

Svevia anlägger och sköter parker, torg parkeringsplatser och andra offentliga ytor.

Här hittar du flera av våra projekt inom mark och park.