Anlägga idrottsplatser

Vi gör grundjobbet när idrottsplatser ska byggas – från fotbollsplaner till speedwaybanor. Och vi anlägger för både liten och stor publik.

Svevia anlägger idrottsplatser

Ytor för sport och publik

Bygger för sport

Vi bygger fotbollsplaner, friidrottsanläggningar, motorbanor och gör grundläggningen för tennis, bandy och andra typer av sportytor.

Parkering & väg

Att anlägga, asfaltera och belägga parkeringar, vägar och ytorna runt planer tillhör vår vardag. Vi optimerar jobbet – både ur ett kostnads- och hållbarhetsperspektiv.

Mångkampare på att bygga idrottsplatser

Svevia är en gjuten dubbelpartner för föreningar som behöver hjälp med publik- och sportytor. Vi anlägger alla typer av idrottsplatser och planer. Vi schaktar, gräver och bygger upp sportytorna från grunden. Med rätt proportioner av grus och sten undviker vi sättningar och problem med dräneringen. Vi skapar idrottsplatser som i grunden är underhållsfria – år efter år.

Räcken, stängsel och plank

Vi sätter också upp olika typer av stängsel, räcken och plank – allt för att hålla objudna gäster borta, leda publiken rätt eller skydda besökare.

Dessutom gjuter vi fundament och sätter upp belysning runt planer och publikytor.

Vägen till anläggningen

Som en av landets ledande vägbyggare ser vi till att såväl utövare som publik kan ta sig till idrottsplatsen på bästa sätt. Svevia anlägger vägar och parkeringsplatser med asfalt eller grus. Vi ser även till att publikytorna får den rätta beläggningen – med grus eller asfalt.

Vårt servicekoncept

Ett samarbete med oss innebär att vi kommer ut till dig och gemensamt kommer överens om uppdragets omfattning.

Utifrån dina krav och önskemål gör vi en behovsanalys och tar därefter fram ett kostnadsförslag.


Det här kan vi hjälpa dig med


Projektledning
 • Behovsanalys
 • Geoteknisk rådgivning
 • Förslag på konstruktion
Grundläggning & betongarbeten
 • Pålning
 • Grävning
 • Schaktning
 • Dränering
 • Betonggjutning
 • Anläggning av gräsytor
Ledningsdragning
 • Vatten
 • Avlopp
 • El
 • Kyla
 • Bredband
Staket & belysning
 • Plank
 • Stängsel
 • Staket
 • Belysning

Vår arena

När nya sporthallar, bandyarenor, tennishallar, inomhusplaner och ishockeylador ska byggas gjuter vi plattan.

Vi tar hand om hårda och mjuka ytor

Vi sköter och anlägger grönområden, parker, idrottsplatser, lekplatser och marken runt hotell, shoppingcenter, konferensanläggningar,
parkeringar och vägar. Och på vintern håller vi snön borta.

Lägger grunden för varuhus

Foto: Gekås, Ullared

Svevia förbereder markområdet när populära Gekås i Ullared byggs ut.

Vill du ha ett kostnadsförslag? Klicka här.