Tankbeläggning – ett smart val

Tankbeläggning är ett kostnadseffektivt, snabbt och miljöanpassat beläggningsalternativ – perfekt för samfälligheter eller privat ägda vägar.

Svevia utför tankbeläggning

Kostnadseffektiv och klimatsmart beläggning

Mycket för pengarna

Tankbeläggning ger bra slitstyrka och funktion till låg kostnad.

Förstärkningsåtgärder möjliggör bidrag

De flesta typer av tankbeläggningar räknas som förstärkning, vilket ofta möjliggör bidrag från Trafikverket för en vägförening.

Bra för miljön

Tankbeläggning är den typ av beläggning som har minst miljöpåverkan då transporter kan minimeras och sten användas från närområdet.

Tankbeläggning - En bra och billig lösning

Olika typer av tankbeläggningar passar till olika typer av vägar. Metoden kan användas på vägar med upp till 3000 fordon per dygn. Det gör att metoden är lämplig för upp till 85 % av landets vägar.

Allt tillverkas på plats

Tankbeläggning kan utföras på en rad olika sätt men den huvudsakliga principen är att bindemedel (bitumen) och stenmaterial blandas på plats, på vägen. Det medför att långa och dyra miljöbelastande transporter av asfaltmassa undviks. Bindemedlet och stenmaterialet sprids på vägen var för sig för att sedan packas.

Olika typer av tankbeläggningar

Tankbeläggning är ett samlingsnamn för en rad olika metoder såsom ytbehandling (Y1B & Y1G), indränkt makadam (IM, JIM, IMT & JIMT) och försegling (F). Det är även vanligt att vägen förstärks innan beläggning. Det görs antingen genom infräsning av makadam eller genom påförsel av nytt bärlager.

Ytbehandling (Y1B & Y1G)

Y1B och Y1G så kallad ”ytning” är ett nytt tunt slitlager. Y1B utförs på tidigare belagd väg medan Y1G läggs på grusväg. Metoden innebär att ett tunt skiktflytande bindemedel sprids på vägen och täcks sedan av ett lager sten som sedan packas.

Indränkt makadam (IM, JIM, IMT & JIMT)

Denna metod är den allra vanligaste på vägar med spårbildning, ojämnheter, hål, kanthäng och diverse bärighetsproblem. Metoden räknas som förstärkning då den är bärighetshöjande, vilket ofta underlättar för en vägförening som ansöker om statsbidrag för att utföra en beläggningsåtgärd. Skillnaden på IM och JIM är att IM läggs på redan justerad väg (grusväg) medan JIM läggs på väg med ojämnheter.

Det är vanligt att JIM/IM utförs som JIMT/IMT vilket innebär att ett extra lager sten och ett extra lager bindemedel påföres. ”T” står för tät och som namnet indikerar blir vägen tät. En vanlig JIM/IM behöver kompletteras med en Y1B eller föresegling efter några år, vilket inte behövs vid JIMT/IMT.

Infräsning av makadam & bärlagerjustering

Svevia är ledande i branschen när det kommer till infräsning av makadam. Infräsning av makadam är en kraftfull metod för återställning och förstärkning av en trasig väg med dålig bärighet. Detta är inte en tankbeläggningsmetod i sig men används ibland som förarbete till indränkt makadam.

Vi på Svevia tankbeläggning är experter på infräsning och utför flera hundra tusen kvadratmeter varje år, åt både Trafikverket som vägföreningar.

Om det enbart är små partier som behöver förstärkas lämpar sig bärlagersjustering bättre än infräsning av makadam, av ekonomiska skäl.

Minskade utsläpp

Enligt undersökningar gjorda vid högskolorna i Dalarna och Halmstad går det åt en tredjedel så mycket energi vid tillverkning av kall asfalt jämfört med varm. Utsläppen minskar också betydligt. Exempelvis släpps bara en tredjedel koldioxid och en fjärdedel svaveloxid ut jämfört med användningen av varm asfalt.

Mer än bara yta

Eftersom vi är en av Sveriges största anläggningsentreprenörer hjälper vi dig inte bara med själva beläggningen. Vill du dessutom att vi ska måla vägmarkeringar och komplettera din sträcka med skyltar, vägräcken, stängsel, kantstenar har vi all kompetens i huset. Vi finns över hela Sverige vilket gör att vi aldrig är långt borta.

Servicekoncept

Om du behöver hjälp med din väg så tveka inte att kontakta oss. Vi kommer kostnadsfritt och besöker och genomför en bedömning av din väg. Utifrån dina krav och önskemål gör vi en behovsanalys och tar fram ett kostnadsförslag.

Det här gör vi alltid
  • Behovsanalys
  • Metodval/specifikationer
  • Lämnar garanti på våra jobb

Kontakta oss:

Uppsala, Gävleborg, Dalarna, Västernorrland
Hans-Anders Jonhans
070-982 00 21
hans.jonhans@svevia.se

Örebro, Västmanland, Värmland
Claes Widlund
070-223 56 06
claes.widlund@svevia.se

Stockholm, Södermanland och Gotland
Björn Henriksson
070-299 00 68
bjorn.henriksson@svevia.se

Kronoberg och Skåne
Peter Karlsson
070-314 95 13
peter-i.karlsson@svevia.se

Östergötland, Jönköping, Kalmar, Blekinge, Västra Götaland och Halland
John Larsson
073-534 82 82
john.larsson@svevia.se

Här ovan kan du se en kort film som visar hur det kan gå till när tankbeläggning genomförs.

Asfaltbeläggning – som du vill ha den

Svevia asfalterar din garageuppfart Foto PAtrik Tragardh

Att asfaltera är en hel vetenskap. Berätta vad du vill göra så ser vi till att din yta byggs upp på rätt sätt. Och efter dina behov.

Svevia hjälper dig med att sköta oom och ploga din väg. Foto Josef Nilsson

Vi sköter om Sveriges vägar. Varje dag året om.

Vi gör vardagen enklare. När snön faller är det skönt att veta att någon kommer och plogar den. Även sommartid sköter vi om din väg, din bro och dikeskanterna. Låt oss sköta underhållet.

Nära dig

Vi har sten- och grusprodukterna du behöver för grusgångar, vägar, dränering, grundläggning, sandlådor, fotbollsplaner och mycket mer.

Kontakta oss för kostnadsförslag och rådgivning.