Asfalt – rent privat

Vägar som ägs privat, av bostadsrättsföreningar och vägsamfälligheter är ofta värda en bättre yta.  Vi asfalterar och belägger vägen till brevlådorna, badbryggan eller den egna garageuppfarten och gårdsplanen.

Asfalterat och klart Foto Patrick Trägårdh

Ett heltäckande asfaltserbjudande.

Finns endast i svart.

Både asfalt- och grusvägar

Vi löser alla dina behov när det gäller asfaltering – oavsett om det handlar om att belägga en sliten asfaltsväg eller göra grusvägen dammfri.

Alla metoder och tekniker

Vi vet vad som passar varje situation och underlag bäst. Vi levererar allt från lågtempererad asfalt med klimatsmarta egenskaper till kostnadseffektiv tankbeläggning med tydlig miljöprofil.

All kringservice

Av oss får du alltid råd på väg. Och vi hjälper dig med allt som finns på och omkring vägen – vägmarkeringar, skyltar, räcken, stängsel, vägtrummor, brunnar eller att göra grusvägen dammfri. 

Trafikanordning. Trafiksäkerhet för vägarbete och trafikanter. Foto: Fredrik Schlyter
Kontakta våra specialister

Vill du ha rådgivning eller ett kostnadsförslag för ett asfaltsjobb? Kontakta någon av våra specialister.

Allt inom vägmarkering

Vi inspekterar din väg och ger dig råd. Foto: Patrick Trägårdh

Vi kan allt inom linjemålning av vägar, gator och andra ytor. Vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Asfaltbeläggning – som du vill ha den

Svevia asfalterar din garageuppfart Foto PAtrik Tragardh

Att asfaltera är en hel vetenskap. Berätta vad du vill göra så ser vi till att din yta byggs upp på rätt sätt. Och efter dina behov.

Ett smart val för din vägförening

Tankbeläggning i form av Y1B, JIM och infräsning av makadam är ett kostnadseffektivt, snabbt och klimatsmart beläggningsalternativ för medel- och lågtrafikerade vägar.

Svevia hjälper dig med att sköta oom och ploga din väg. Foto Josef Nilsson

Vi sköter om Sveriges vägar. Varje dag året om.

Vi gör vardagen enklare. När snön faller är det skönt att veta att någon kommer och plogar den. Även sommartid sköter vi om din väg, din bro och dikeskanterna. Låt oss sköta underhållet.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.