Publicerad 2019-10-25

Stark orderstock och stabilt resultat i tredje kvartalet

Svevias rörelseresultat för tredje kvartalet blev 133 miljoner kronor (147). Omsättningen blev 2 117 miljoner kronor (2 207) och orderstocken var fortsatt stark med 9,1 miljarder kronor (8,2).

– Vår historiskt starka orderstock, tillsammans med ett gott resultat och förbättrat kassaflöde, visar att vi fortsatt är på rätt väg. Omstruktureringen av anläggningsverksamheten i Stockholm är genomförd och division Anläggning uppvisade vinst i kvartalet, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef.

Division Beläggning förbättrade sitt resultat tack vare en ökad försäljning av stenmaterial och asfalt. Resultatet i division Drift var stabilt och Arento levererade ett kvartalsresultat i linje med föregående år.

– Jag har tillförsikt inför framtiden då verksamheten utvecklas i linje med fastlagd strategi. Den goda orderingången inom division Drift stärker vår position som Sveriges ledande driftentreprenör och division Beläggning har en ökande försäljning. Samtidigt ser vi att åtgärderna inom division Anläggning har gett effekt. Vårt maskinbolag Arento bidrar också starkt till Svevias värdekedja, avslutar Anders Gustafsson.


För ytterligare information kontakta:

Anders Gustafsson, vd och koncernchef, Svevia, 08-404 10 00

För hela delårsrapporten: www.svevia.se

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra 1800 medarbetare finns på över 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.