Publicerad 2017-12-04

Nu ska Svevia sköta om gatorna i Huddinge

Under de närmaste två åren är det Svevia som ska göra Huddinge kommuns gator säkra och framkomliga. Uppdraget omfattar både snöröjning och halkbekämpning.

- I stadsdelarna Vårby, Sjödalen, Stuvsta och Gladö Kvarn röjer vi snö med traktorer och använder sand för halkbekämpning på gator samt gång och cykelvägar. I det som kallas Östra och Västra saltdistriktet och som omfattar bussgatorna i Huddinge använder vi salt för halkbekämpning, säger Robert Pettersson, Svevia.

Enligt SMHI brukar vintern anlända till Stockholm den 6 december. Men även i år kom den tidigt.

- Vinterresurserna går redan för fullt. Just det här kontraktet blev klart väldigt sent i förhållande till säsongen vilket kan krångla till det lite när det gäller tillgång på lediga traktorer och maskinförare. Som tur är har vi stor erfarenhet av den här typen av uppdrag och ett brett kontaktnät med duktiga leverantörer, så det har löst sig på bästa sätt.

Sommarunderhållet av gatorna i kommunen sköts av kommunens egna resurser på respektive stadsdel.

- Vår säsong avslutas i aprilmånad.

Kontraktet startade den 1 november och sträcker sig över två år med möjlighet till ytterligare två optionsår och är värt cirka 11 miljoner kronor per år.


För ytterligare information kontakta:

 Robert Pettersson, platschef, Svevia, tfn: 010 – 458 16 01

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra drygt 2 000 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.