Publicerad 2017-11-20

Gatujour för Stockholm stad i ytterligare fyra år

Trasiga vägräcken, påkörda vägmärken, eller en sopsäck som någon tappat från släpet på väg till återvinningen. Ärendena kan vara mycket skiftande i uppdraget som Svevia sköter för Stockholmstad.

Inte mindre än 10 000 ärenden per år kommer in till Svevia via Stockholm stad på olika skador eller hinder i Stockholmsmiljön som behöver åtgärdas. Kontraktet kallas för årsavtal för vägmärken men omfattar i själva verket mycket mer än bara vägmärken.

- Vi ersätter dagligen vägmärken runt om i Stockholm. Det är en stor stad, mycket trafik och det händer hela tiden saker. Vägmärken blir ständigt påkörda, men vi sätter ju också upp helt nya när det till exempel har byggts en ny parkeringsplats. Eller tillfälliga skyltar i samband med att någon del av stan ska stängas av vid stora evenemang som till exempel kungliga giftermål eller prominenta statsbesök, säger Nils Balstedt, Svevia.

I uppdraget ingår även att laga vägräcken och att ha gatujour.

-Gatujour betyder att vi ska rycka in och undanröja hinder eller saker som ligger i vägen där människor obehindrat ska kunna ta sig fram. Det är svårt att precisera mer än så då det verkligen kan vara allt möjligt. Vanligaste ärendena är nog ändå saker som tappats och som ligger i vägen för trafiken.

Uppdraget för vägmärken, vägräcken och gatujour har Svevia utfört åt Stockholm stad sedan 2010. Nu har ett nytt avtal för de kommande fyra åren slutits. Kontraktet är värt cirka 15 miljoner kronor per år.

För ytterligare information kontakta: Nils Balstedt, arbetschef, Svevia, tfn; 010-458 11 03

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra drygt 2 000 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.