Publicerad 2017-10-26

Projektnedskrivningar tynger resultatet

Svevias rörelseresultat för årets tredje kvartal blev 53 miljoner kronor (172). Det försämrade kvartalsresultatet är en följd av ytterligare projektnedskrivningar inom division Anläggning. Den totala orderstocken ökade med sex procent jämfört med samma period föregående år.

– Tyvärr har vi gjort ytterligare nedskrivningar i anläggningsverksamheten, främst i projekt som skrivits ner tidigare och som avslutas under året, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef.

Utmaningarna inom anläggningsdivisionen, främst i Stockholmsregionen, som redovisades i andra kvartalet kvarstår.

– Vi fortsätter att vidta åtgärder. Bland annat har vi rekryterat en ny chef för division Anläggning och förändringar i divisionsledningen har genomförts. Därutöver arbetar vi vidare med att säkerställa att projektstyrningen sker i enlighet med vårt ledningssystem, fortsätter Anders Gustafsson.

Orderstocken ökade med sex procent till 8 193 miljoner kronor (7 706) där främst division Drift stod för den starkare orderstocken. Nettoomsättningen ökade med sju procent till 5 285 miljoner kronor (4 957) där samtliga divisioner bidrog.

– Det är glädjande att alla övriga verksamheter förbättrade såväl resultat som omsättning för årets tre första kvartal. Särskilt division Beläggning och maskinbolaget Arento gjorde betydande resultatförbättringar jämfört med föregående år, säger Anders Gustafsson.

För ytterligare information kontakta:

Anders Gustafsson, vd och koncernchef, Svevia, +46 8 404 10 00 Åsa Neving, ekonomi- och finanschef, Svevia, +46 8 404 10 00

För hela delårsrapporten, kvartal 3: www.svevia.se

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra drygt 2 000 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.