Publicerad 2017-09-18

Risker med arbete vid fordon och trafik i fokus

Olyckor kopplade till fordon, maskiner och trafik utgör den absolut största risken för allvarliga olyckor i vägentreprenadbranchen.

Idag inleds Svevias säkerhetsvecka, där fokus i år handlar om de risker som finns kopplade till fordon, maskiner och trafik.

Enligt en rapport från Seko ökar antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser kraftigt.

– Det här är välkänd fakta för oss som jobbar med vägar och det är signaler som vi tar på största allvar, säger Svevias arbetsmiljöchef Jan Salkert.

Rapporten som genomfördes 2016 visar också att allt fler vägarbetare känner en otrygghet ute på vägen.

– Olyckor kopplade till fordon, maskiner och trafik utgör den absolut största risken för allvarliga olyckor inom vår bransch. Genom en ökad medvetenhet om riskerna och ett strukturerat sätt att följa upp dessa kan vi tidigt identifiera och förebygga att olyckor uppstår, säger Jan Salkert, arbetsmiljöchef på Svevia.

Under veckan genomförs aktiviteter på alla Svevias arbetsplatser. Det kommer att genomföras gruppövningar kring fordonsrelaterade risker på samtliga arbetsplatser och företages ledning besöker arbetsplatser runt om i landet, för att delta i veckans aktiviteter. Dessutom ska alla medarbetare under veckan genomgå Sveriges byggindustriers nya säkerhetsutbildning.

– Svevias mål är noll allvarliga arbetsplatsolyckor. Under säkerhetsveckan vill vi öka medveten om risker kopplade till trafik och fordon, och skapa diskussioner kring hur vi tillsammans kan arbeta för att alltid sätta säkerheten först, säger Jan Salkert.

Säkerhetsveckan pågår mellan den 18 och 22 september. 

För mer information

Kontaktperson: Jan Salkert, arbetsmiljöchef. Tfn; 070-520 50 24

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra drygt 2 000 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.