Publicerad 2017-09-13

Vägunderhållet i Jokkmokk ska skötas av Svevia

Från den 1 september är det entreprenören Svevia som på Trafikverkets uppdrag ska sköta om det statliga vägnätet inom driftområde Jokkmokk.

Uppdraget omfattar vägunderhåll sommar och vinter. Vintertid har Svevia ständig beredskap för att bevaka väglaget under dygnets alla timmar, vardag som helgdag. I uppdraget ingår snöröjning, halkbekämpning och andra vinterväghållningsåtgärder för att göra väglaget säker och framkomligt för trafikanterna. Sommartid utförs löpande underhåll som sopning, buskröjning och grusvägsåtgärder samt skötsel av rastplatser, diken, skyltar och andra nödvändiga åtgärder.

– Vi ser framemot att sköta driften och underhållet på vägarna i Jokkmokk efter några års uppehåll. Historiskt har vi dock goda kunskaper om förhållanden och geografin då vi tidigare har skött om dessa vägar tidigare under många kontraktsperioder, säger Robert Nyhlén, Svevia.

Driftområdet omfattar totalt 665 kilometer väg varav 226 kilometer är grusvägar. Två stora vägar passerar genom området, väg E45 och väg 97.

– Förutom de boende i området så präglas trafiken av fjärrtransporter till och från näringsidkarna i och omkring Malmfältet. Skogsindustrin har en timmerterminal i Murjek där timret lastas över till tågtransporter. Säsongsvis har vi också mycket turister som färdas längs de här vägarna.

Kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till ett eller två optionsår, värdet är 18 miljoner kronor per år.


För ytterligare information kontakta:

 Robert Nyhlén, arbetschef, Svevia, tfn: 0920 - 23 62 47

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra drygt 2 000 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.