Division Drift

Division Drift är marknadsledande i att drifta och underhålla vägnätet i Sverige, och divisionen bedriver även verksamhet i Norge. Verksamhetens fokus är att ploga, sanda och salta, laga och förbättra vägar.

Fullservice inom drift och underhåll

När snön faller tungt, löven yr, gräset växer och tjälskotten blir fler sköter vi den löpande driften och underhållet av vägar, broar, parkeringar, grönytor och andra utemiljöer. Vi plogar, halkbekämpar, underhåller och lagar beläggning, klipper gräs, planterar träd, krattar löv och sopar rent åt fastighetsägare, industriföretag, handelsföretag, hotell och andra kommersiella aktörer.

Vi designar dessutom trafikplaner och hyr ut trafikanordningar för trafikomläggningar och avspärrningar. Allt för att öka säkerheten på vägen, runt byggarbetsplatsen, sportevent. Bland annat.

Några av våra tjänster:

Lediga jobb på Svevia

Genom tydliga prestationsmål och krävande arbetsuppgifter får du möjlighet att utvecklas och göra skillnad. Här hittar du vår aktuella jobblista.

Se alla lediga tjänster

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Finansiella rapporter

Ta del av delårsrapporter, årsredovisningar och övriga finansiella rapporter från Svevia.

Vår verksamhet

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.