Organisation

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento. Vår kärnverksamhet är att utföra nybyggnation och sköta drift, service och underhåll av Sveriges vägar och annan infrastruktur.

Vår kärnverksamhet

Vår kärnverksamhet är att utföra nybyggnation och sköta drift, service och underhåll av Sveriges vägar och annan infrastruktur.

Division Anläggning

Utför uppdrag inom väg och anläggning, från ny- och ombyggnad av vägar till grundläggnings- och markarbeten för industrier och bostadsområden. Miljörelaterade uppdrag som marksanering ökar i omfattning.

Division Drift

Sköter drift, underhåll och service av vägar, gator och broar åt Trafikverket, kommuner, företag, föreningar och privatpersoner. Vi har även skötseluppdrag åt industrier, fastighetsbolag, flygplatser och hamnar.

Division Industri

Erbjuder hela kedjan inom beläggningsområdet, från sten till färdigbelagd och målad väg. Egna täkter, ackrediteradlaboratorieverksamhet och många asfaltprodukter ingår i verksamheten.

Dotterbolag

Arento AB

Hyr ut och underhåller maskiner, fordon och utrustning till Svevia, men också till kunder inom hela entreprenadbranschen.

Svevias finansiella rapporter

Läs och ladda hem Svevias finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Finansiella rapporter

Ta del av delårsrapporter, årsredovisningar och övriga finansiella rapporter från Svevia.

Organisation

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.