Artikel bild

Vägmarkeringar – mer än bara väglinjer

Vägmarkeringar är de vita linjerna på vägen som markerar vägrenen och vägens mittlinje. Kanske är det lätt att ta linjerna för givna, men för den trafikant som är ute på vägarna och kör en mörk och regnig natt, ger de trygghet och en riktning av vägens sträckning där de lyser upp i bilens strålkastarsken. Vägmarkeringar målas ofta i linjer men kan också målas i olika former och symboler.

Väglinjer

Väglinjer som finns målade längs vägarna heter på fackspråk vägmarkering. Det finns olika typer av linjer som till exempel mittlinje, kantlinje, varningslinje eller heldragen linje. De flesta väglinjer är vita, men till­fälliga vägmarkeringar målas ibland gula.

På många vägar räcker det med vanliga linjer i heltäckande färg, men på högtrafikerade vägar ska linjerna vara profilerade, vilket innebär att de utformas i mönster så som trappor eller räfflor. En mycket grov uppskattning av hur många mil som målas i Sverige varje år är cirka 10 000 mil.

Symboler som målas på vägen

Vägmarkeringar med andra former, till exempel övergångsställen, bokstäver och symboler, målas för hand. Exempel på symboler är de som målas för att markera gång- och cykelbanor, för familjeparkering eller för bilar med handikapptillstånd.

Det går att få vilka symboler och former som helst målade – även i andra färger än vitt. På skolgårdar kan det till exempel finnas målade banor, en hopphage och andra typer av kreativa utsmyckningar.

Väglinjemålning

Är egentligen en lite slarvig term. Ska man vara noga heter det vägmarkering och utförs oftast genom extrudering, eftersom färgen trycks ut genom ett munstycke i just den bredd som väglinjen ska vara.

Väglinjemålning sker på nya vägar, vägar som fått ny asfaltbeläggning men också där de blivit nötta och behöver förbättras. En nymålad linje är cirka 3 millimeter tjock och behåller sin reflektionsförmåga i ungefär 2-5 år innan den behöver målas om.

Linjerna extruderas (målas) med en lastbil som är byggd för utläggning av vägmarkeringar. Färgen blandas direkt i en behållare med blandare på flaket och trycks ut genom munstycken som sitter placerade nära vägytan. Linjernas bredd, tjocklek och placering ställs in av föraren från hytten.

Olika typer av linjer

Slät väglinje: används på vägar med mindre än 1 000 fordon per dygn och med belysning som sträcker sig minst 2 kilometer

Profilerad linje: används på vägar med mer än 1 000 fordon per dygn. Den profilerade ytan gör att vatten flyter emellan upphöjningarna och inte bildar en täckande yta som stoppar hindrar reflektionen

Så tillverkas färgen i vägmarkeringar

Den vita färgen är egentligen termoplast som tillverkas i en termoplastfabrik. Termoplasten består av bland annat sand, dolomit, ploymér och glaspärlor, titandioxid, olja och harts.

I Linköping har Svevia sin egen fabrik för tillverkning av termoplast till vägmarkering. Fabriken står för tillverkning av hela Svevias förbrukning av termoplast till vägmarkering. Fabriken säljer även till andra vägentreprenörer i Sverige men exporterar också till Finland, Italien, Tyskland, Norge och Litauen.

Vid behov finns kapacitet att producera totalt 15 000 ton. Varje år tillverkar fabriken vägmarkeringsfärg som räcker för att måla en 190 mil lång motorväg, vilket motsvarar en sträcka mellan Kiruna till Ystad.

Fakta

  • Vägmarkering: linjer eller symboler på vägen som vägleder och ger trafikanter instruktioner i trafikmiljön. Det kan också vara symboler för till exempel gång- och cykelbana eller parkering.
  • Termoplast används för att "måla" vägmarkeringar. Består bland annat av glaspärlor som gör att de reflekterar ljus.

Text: Annika Enström

Illustration: Erik Nylund, VisualizeThat

Foto: Svevia, Tim Ljung, Fredrik Schlyter