Tre kossor som tittar in i kameran. Foto: Peggy_Marco från Pixabay

Träffa Svevia på Lantbruks­mässan i Lidköping

Under två dagar, den 15-16 maj, kommer centrala Lidköping att präglas av mässan Lantbruket i centrum. Svevia finns plats för att erbjuda sina tjänster inom sten- och ballastmaterial. Johan Hilmersson är arbetschef för Svevias ballastverksamhet i Västsverige och berättar att geografin i Skaraborg präglas av stora lantbruk och att just lantbrukare är en stor och mycket intressant kundgrupp.

Johan Hilmersson, Svevia.

Johan Hilmersson, Svevia.

Johan Hilmersson, vad har Svevia gemensamt med lantbruk?

– Jag skulle svara massor på det. Som ett av Sveriges största anläggningsföretag kan vi tillhandahålla material och tjänster inom infrastruktur och vägar. Och det är ju precis det som stora lantbruk består av. Infrastruktur för odling och djurhållning i form av olika byggnader, anläggningar och vägar. Min erfarenhet är att lantbrukare är professionella företagare som förvaltar och driver sina gårdar med väl genomtänkta och långsiktiga strategier. När en kund med mer än 1 200 hektar spannmålsodlingar ska bygga en ny tork så kan det för en av våra täkter handla om en leverans på flera tusentals ton stenmaterial. Vi brukar också leverera stora mängder finare makadam för så kallad täckdikning, det vill säga nergrävda dräneringsrör.

Vad har ni för förväntningar på lantbruksmässan i Lidköping?

– Vi tar med oss lite olika fraktioner av stenmaterial och kommer att finnas på plats båda dagarna för att träffa våra kunder och förhoppningsvis knyta kontakt med nya. Det är ändå alltid något speciellt att få tillfälle att mötas och ha en direkt dialog ansikte mot ansikte. Det är trevligt och alltid väldigt lärorikt. För även om vi är proffs på stenmaterial så är det enklare att möta kundernas behov om vi också förstår deras vardag och de utmaningar som de har i sin verksamhet.

Hur ser marknaden ut i Västsverige?

– Just i Skaraborg har vi tre täkter och i nära anslutning till dem finns ytterligare sju täkter. De flesta drivs med el för att minska vårt beroende av fossila bränslen och alla är bemannade och har en hög servicenivå. Marknaden är mycket god. Här finns inte bara stora lantbruk utan också expansiva städer som till exempel Lidköping, Skara, Falköping och Skövde , för att inte tala om Göteborg som växer och utvecklas så det knakar. Vi har flera strategiska täkter som försörjer den ständiga expansionen av Västsveriges samhällen och infrastruktur. Bara inom mitt arbetschefsområde i Västsverige har vi 8 st täkter och i hela Sverige har vi mer än 100 täkter från Norrbotten och ner till Skåne.

Text: Annika Enström

Foto: Peggy_Marco från Pixabay