Artikel bild

Svevias solcellsbilar för vägmarkering – ett plus för miljön

Minskad miljöbelastning och en sundare och mer säker arbetsmiljö. Det är resultatet av Svevias introduktion av en solcellsbil som används vid handläggning av vägmarkering. Svevia utvecklar nu sin satsning med att använda solceller på taket för att ladda det batteri som driver fordonets smältgryta.

Martin Rydell, Svevia. Foto: Svevia

Martin Rydell, Svevia. Foto: Svevia

Solcellsbilarna lanserades till vägmarkeringssäsongen 2023. Under 2024 kommer Svevia att ha fyra fordon runt om i landet med solpaneler.

- Initialt ville erbjuda tjänster inom linjemålning med minskat klimatavtryck. Många av våra kunder inom framförallt kommun och privat industri som arbetar framsynt med bullerkrav, miljözoner och krav på miljövänligt eller fossilfritt bränsle, har verkligen välkomnat vår solcellslösning, säger Martin Rydell, chef för vägmarkeringar på Svevia

Traditionellt används en dieseldriven motor under arbetet. I de här fordon som Svevia utvecklat drivs smältgrytan och blandaren för linjemarkeringsfärgen med el från ett batteri som laddas med solceller. Dessa är monterade på lastbilens tak Med ett batteri kan den motorn stängas av, så att buller och avgaser uteblir.

- När vi kunde stänga av dieselmotorn fick vi även vinster i form av bättre arbetsmiljö och ökad säkerhet. När kollegorna som arbetar med handläggning av vägmarkering använder en dessa bilar slipper de bullret och avgaserna från dieselmotorn. Det har förbättrat deras arbetsmiljö avsevärt. Och utan bullret från den egna maskinen ökar också uppmärksamheten på passerande trafik, något som bidrar till bättre säkerhet.

Svevias satsning på solcellsbilar för handläggning beräknas sänka klimatpåverkan med ungefär 12 ton koldioxid per fordon och år.

Fakta

  • Uppvärmning av temoplasten - Sker med ett batteri som laddas med el under natten och med solceller under dagen. Tidigare användes lastbilens dieselmotor.
  • Minskad miljöbelastning - Svevias satsning på solcellsbilar för handläggning beräknas sänka klimatpåverkan med ungefär 12 ton koldioxid per fordon och år.
  • Bättre arbetsmiljö och högre säkerhet - När uppvärmningen inte längre sker med en motor uteblir avgaser och buller från det stillastående fordonet helt. Utan buller från den egna maskinen ökar möjligheten de som utför vägmarkeringar att uppmärksamma passerande trafik.
  • Inget buller - Arbetet kan utföras utan att närliggande bostäder och verksamheter blir störda av bullret från dieselmotorn.
  • Inga avgaser - Arbetet kan utföras utan att närliggande bostäder och verksamheter blir störda av avgaser från dieselmotorn.

Text: Annika Enstöm

Illustration: Erik Nyhlund