TMA-fordon med radarskylt. Foto: Tim Ljung

Radar skylten sitter väl synlig på TMA-bilen som kör bakom vägmarkeringsfordonet. Det är samma typ av skylt som brukar användas på kommunala vägar, till exempel intill skolor, som visar vilken hastighet du kör och signalerar med röda siffror när du kör för fort. Foto: Tim Ljung

Radarskyltar vid arbete med vägmarkering ger bättre arbetsmiljö

Passerande trafik är den största utmaningen vid vägarbeten. Svevias enhet för vägmarkering har sedan förra säsongen, 2023, testat att med radarskyltar uppmärksamma trafikanter på hastigheten när de passerar ett arbetande vägmarkeringsfordon. En metod som verkar ge resultat. Försöken pågår, men enligt Tim Ljung, som projektleder försöken, uppger väglinjemålarna redan en upplevd tryggare arbetsmiljö.

Tim Ljung, Svevia. Foto: Svevia.

Tim Ljung, Svevia. Foto: Svevia.

Ett vägmarkeringsfordon målar i allmänhet väglinjer i en hastighet av 4−8 kilometer i timmen. För förarna som sitter i fordonet skapar det stor stress när trafik passerar i alldeles för hög hastighet. Bakom vägmarkeringsfordonet finns alltid en följebil med TMA-skydd som agerar buffert mellan den upphinnande trafiken och vägmarkeringsfordonet, förklarar Tim Ljung som är entreprenadchef på Svevias enhet för vägmarkering, och som projektleder försöken med radarskyltar.

Var sitter radarskylten?
− Den sitter väl synlig på TMA-bilen som kör bakom vägmarkeringsfordonet. Det är samma typ av skylt som brukar användas på kommunala vägar, till exempel intill skolor, som visar vilken hastighet du kör och signalerar med röda siffror när du kör för fort. Våra skyltar ser precis likadan ut och jag tror att det är en fördel. Trafikanter har sett den förut, de förstår vad den visar och vad som förväntas av dem. Våra förare upplever att radarskylten gör skillnad och att fler trafikanter passerar i lägre hastigheter. Men för att veta säkert behöver vi ett statistiskt underlag och därför mäter vi hastigheterna, ibland med en skylt som är synlig för trafikanterna och ibland är den dold.

Vad visar det statistiska underlaget hittills?
− Radarskylten samlar in en mängd information som skickas direkt upp i en molnbaserad tjänst och som vi sedan kan ladda ner och analysera. I takt med att vi samlar in mer och mer data så kan vi också lära oss hur trafikanter beter sig och hur trafikflöden fungerar. En sak som vi hittills har sett är att metoden verkar fungera bättre på de riktigt stora vägarna jämfört med de lite mer småskaliga vägnätet. Vi ser också en skillnad mellan norra och södra Sverige men vad det beror på vet vi inte än. Vi har heller ännu inte riktigt lika mycket data från det norrländska vägnätet som från det södra.

Kommer radarskyltar på vägarbetsfordon att bli standard?
− Det går inte att svara på just nu, men helt klart finns det en önskan om att i god samverkan med beställaren ta användningen av dessa hjälpmedel till nästa nivå för att skapa en bättre och tryggare arbetsmiljö. Det här är ett projekt som inleddes under 2023 då vi valde att köpa in två radarskyltar för att testa. Sedan dess har vi utvecklat ett metodiskt arbetssätt samtidigt som tekniken, datainsamlingen och analysen har förfinats. Trafikverket är positiva och har valt att delfinansierat både skyltar och själva projektet. De är angelägna om att vara med och bidra till en säkrare arbetsmiljö och trafikmiljö. För det är ju inte bara vår säkerhet som förbättras när hastigheten sänks. Med lägre hastigheter intill vägarbeten ökar även trafikanternas säkerhet. Den datainsamling och de analyser som görs under säsongen 2024 kommer att utgöra underlag för hur fortsättningen kommer att se ut.

Är det bara vägmarkering inom Svevia som arbetar med radarskyltar?
− Nej, kollegorna på tankbeläggning och fräsverksamheten använder också radarskyltar. De har samma utmaningar som oss: de arbetar på vägen, rör sig långsamt framåt med en ständigt passerande trafik. Vi har även ett driftområde i Skåne som den här säsongen använder radarskylt vid slåtter- och dikesarbete. Men det är bara vi på vägmarkering som mäter metodiskt. Förhoppningen är förstås att hitta en metod som minskar riskerna i vår gemensamma arbetsmiljö.

Fakta RWW-projektet

Mätning av hastighet med radarskylt förbi vägmarkeringsfordon är en del i ett bredare projekt som heter Ökad trafiksäkerhet genom automatiserad trafikinformation, men kallas ”RWW-projektet” (Road Works Warning).

RRW-projektet omfattar flera steg, bland annat

  • framtagning av systemdemonstrator för automatisk insamling av data
  • genomföra radarmätningar av hastigheter vid vägarbeten för att bedöma potentiell effekt av RWW och geofencing.
  • att ta fram implementeringsplan för uppskalning RWW
  • förstudie implementeringsplan FIFA alternativt andra mottagande system för uppkopplade vägarbeten.

Projektledare: Svevia tillsammans med BM System.

Övriga aktörer i projektet: SBUF, Trafikverket, Nordic Way, Vti, LTH, Movea, SEKO, SBSV, Håll Nollan, Combitech, PEAB, Skanska, NCC, Terranor, Zeekit, Scania, Volvo Cars, Volvo Trucks, Movic, Mesta, Statens vegvesen samt NVF (nvfnorden.org).

Summering av projektet: november 2024.

Text: Annika Enström

Foto: Tim Ljung, Svevia