Artikel bild

Ny teknik för säkrare vägarbeten med TMA-fordon

Radar, kameror och larm på TMA-fordon ska göra vägarbetsplatser säkrare.
– Vi vill vi med hjälp av ny smart teknik upptäcka farliga situationer och undvika olyckor, säger Andreas Bäckström som är verksamhetsutvecklare på Svevia.

Ungefär var tredje dag beräknas det inträffa en TMA-olycka i Sverige, det vill säga en olycka där ett TMA-fordon är inblandat.

En TMA-bil (Truck Mounted Attenuator) är ett fordon med ett deformationsblock – en slags ”krockkudde” – och en ljustavla monterad baktill.

För många vägarbeten finns det väl beprövade metoder för att öka säkerheten; omledning av trafik, varningsskyltar, trafikanordningar, hastighetsskyltar och tillfälliga trafikljus för att bara nämna några exempel.
Den typen av åtgärder går inte att använda vid så kallade intermittenta arbeten, då arbetsplatsen hela tiden långsamt förflyttar sig framåt längs en vägsträcka. Det kan till exempel vara räckesjobb eller slåtterarbeten som ska utföras. Då används istället TMA-fordon som gör att personbilar, långtradare och andra fordon inte kan köra rakt in i vägarbetsplatsen.

Mellan TMA-bilen och själva arbetsplatsen skapas ett skydd och en buffertzon. Men trots att TMA-bilen har en stor ljustavla och är konstruerad för att synas på långt håll händer det allt för ofta att andra fordon kör i den.

System som varnar med ljus och ljud

Danilo Chinchilla som är VD för Sigma Technology Embedded Network.

Danilo Chinchilla som är VD för Sigma Technology Embedded Network.

Utifrån resultaten av en förstudie i laboratoriemiljö har företaget Sigma Technology under våren utrustat ett TMA-fordon med radar, kameror och larmsystem och därefter genomfört praktiska tester i vägmiljö.

– Det specialutrustade TMA-fordonet kan mäta andra fordons hastighet, kontrollera att buffertzonens längd är korrekt samt att inga obehöriga fordon eller människor finns i den. Systemet kan dessutom i realtid larma om det skulle uppstå farliga situationer, berättar Danilo Chinchilla som är VD för Sigma Technology Embedded Network.

Av säkerhetsskäl ska ingen person eller arbetsfordon befinna sig i buffertzonen vars längd varierar beroende på omgivande trafiks hastighet. Ju högre den är, desto längre buffertzon behövs. Det kan dock ibland vara svårt för vägarbetare och andra att veta om de befinner sig utanför buffertzonen eller inte, vilket är viktigt om exempelvis en lastbil skulle köra in i TMA-fordonet.

För att uppmärksamma de som arbetar om var buffertgränsen börjar används ett signalsystem.

– Så länge man befinner sig 70 meter utanför buffertzonen lyser en grön lampa på TMA-bilen. Befinner man sig mellan 45 och 70 meter från zonen är lampan gul, mellan 25 och 35 meter är den orange och är man närmare än så lyser lampan rött.

På liknande sätt låter en siren på TMA-bilen olika högt beroende på hur nära buffertzonen en person befinner sig.

– Lampans olika färger och ljudsignalen påminner människor om att de arbetar i en riskmiljö och gör det lättare för dem att agera rätt, säger Danilo Chinchilla.

Mer kunskap om trafikanters beteenden

TMA-bilens kamera kan, i realtid och automatiskt, upptäcka och larma om bland annat köbildningar vilket man vet innebär ökad säkerhetsrisk i form av upphinnandeolyckor.

– Systemet gör också att det i realtid och på distans går att följa var TMA-bilar befinner sig, men även kartlägga vilka områden eller vägavsnitt som är extra farliga, var medarbetare är tvungna att arbeta nära buffertzonen – eller kanske till och med i den – och var man behöver sänka hastigheten extra mycket för att minska riskerna för skador och olyckor, säger Danilo Chinchilla.

Andreas Bäckström, Svevia Foto: Svante Örnberg

Andreas Bäckström, Svevia Foto: Svante Örnberg

– Men hjälp av den information som systemet samlar in kan vi öka vår kunskap om trafikanters och vägarbetares beteenden och om de olyckor som sker, men även de som nästan sker, vilket förhoppningsvis kan leda till säkrare vägarbetsplatser i framtiden.

Andreas Bäckström, verksamhetsutvecklare på Svevia, tror på det nya systemets möjligheter, även om det ännu är i sin linda.

– Vi är i ett utforskande skede som är mycket spännande. En förhoppning med projektet är att vi i framtiden i god tid ska kunna identifiera situationer som kan bli farliga för dem som arbetar ute på vägarna. Med hjälp av informationen ska man bland annat kunna avbryta pågående arbete och därmed förhoppningsvis förhindra att någon skadas.

Förbättra arbetsmiljön med data

Andreas Bäckström säger att nyckeln är TMA-fordonen.

– Förutom som skydd kan de i framtiden även komma att användas som flyttbara mätbilar som identifierar, varnar och samlar in viktig information.

Under våren har projektet fokuserat på att verifiera att alla system fungerar som det är tänkt, vilket de gör.

– Nästa steg är att samla in och analysera data som förbättrar arbetsmiljön vid vägarbeten.

Projektet stöttas ekonomiskt av SBUF (Svenska Byggbranschens utvecklingsfond). I projektgruppen ingår, förutom Svevia och Sigma Technology, även Vicky Teknik som utformar TMA-lösningar.

Studien genomförs i sex steg

  • Leverans av utrustning till Vicky Teknik
  • Vicky Teknik installerar utrustning på en av Svevias TMA bilar
  • Fälttesterna genomförs i 3 olika miljöer
  • Eventuellt byte av utrustning eller omplacering av utrustning
  • Fälttesterna genomförs i 3 olika miljöer
  • Studera resultat och skriva rapport

  • Projektet drivs av Sigma Technology, övriga projektparter är Vicky Teknik och Svevia

Projektorganisation

  • Projektledare: Sara Dalvig, Sigma Technology
  • Projektgrupp: Danilo Chinchilla, Sigma Technology, Olof Gjöthlén, Vicky Teknik
  • Referensgrupp: Christer Andersson, ViaPM & Företrädare SBSV, Jan Backman, Trafikverket (Säkerhets-/riskstrateg APV Investering), Johan Fischer, Trafikverket (Nationell Planerare), Pär Englund, Svevia (Verksamhetsutvecklare arbete på väg), Yunus Uzel, Svevia (Arbetsledare arbete på väg), Anna Carlsson, Chalmers REVERE Laboratorium för fordonsrelaterad forskning, Martin Karlsson, Terranor, Anncatrin Elversson, PEAB, Lars Sandqvist, Skanska, Pär-Arne Claveroth, Saferoad, Peter Hammarström, Berlex, Jakob Wallentin-Olsson, Skanska, Gunnar Norgren, PEAB, Fredrik Rylander, Axis Communications (Key Account Manager), Per Strömgren, MOVEA (expert tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö inom trafikteknik och vägutformning), Andreas Bäckström, Svevia (Verksamhetsutvecklare), Linda Karlsson, Svevia (Verksamhetsutvecklare arbete på väg), Elisabeth Lunman, Trafikverket (Nationell Trafikingenjör), Eva Liljegren, Trafikverket (Expert skadestatistik arbete på väg), Thomas Wuopio, Ramudden & Ordf SBSV | Sveriges Branschförening för Säkrare Vägar

Text: Mikael Bergling

Foto: Svevia, Sigma Technology, Svante Örnberg