Artikel bild

I asfaltens tjänst

Mattias Liljekvists resa inom Svevia har varit lång och mångfacetterad. Oavsett var Mattias styrt sin kos inom Svevia, har han färdats längs en väg lagd av asfalt. En engagerad asfaltsnörd, fascinerad av den komplexa mixturen mellan bindemedel och sten. Ett material med så många olika egenskaper beroende på hur det blandas, med den välbekanta doften av sommar på väg.

Mattias Liljekvist Foto: Pia Gyllin

Mattias Liljekvist Foto: Pia Gyllin

I vårt svenska klimat finns inte så många alternativ till slitlager på vägarna. Det är växelvis varmt och kallt. Marken rör sig, vi har tjäle på vintern och tung trafik kräver hårda ytor. Asfalt är helt enkelt det som fungerar bäst på våra breddgrader. Därmed inte sagt att materialet kan bli ännu bättre och mer hållbart, något som engagerar entreprenadingenjör Mattias Liljekvist, på Svevias utläggningsavdelning.

─ Det pågår ett intensivt arbete hos Svevia för att göra tillverkningsprocessen mer hållbar, bland annat genom att konvertera till mer hållbara energislag för uppvärmning. Vi har också kommit en bra bit på väg med att ersätta bitumen som bindemedel och istället använda exempelvis lignin, som är en naturlig beståndsdel i trä. Vi går en intressant utveckling till mötes och jag är glad att vara en del av den. Det finns inget som är mer spännande en asfalt, ler Mattias.

Lärde sig helheten från grunden

En gråmulen novemberdag 1999 klev nyblivna väg- och vatteningenjör Liljekvist in som Trainee på Vägverket produktion. Med erfarenheter från sommarjobb på ett väglaboratorium i Luleå, riktades hans intresse lite extra mot vägverkets asfaltslabb i Örebro. Där han bara ett par år senare skulle bli platschef.

─ Jag hade turen att hamna rätt direkt. Väglabbet var en fantastiskt bra skola för mig, jag fick en djup förståelse för vad asfalt är, vilka olika provmetoder som finns och hur kundernas kravbild ser ut. Jag lärde mig helheten, bokstavligen från grunden, under mina 7 år på väglaboratoriet i Örebro, säger Mattias.

Han kunde dock inte tacka nej till erbjudandet från utläggningsavdelningen, dit han gick vidare 2008, som produktionschef. Här fick Mattias ansvar för två stora anläggningsprojekt som pågick samtidigt i Mälardalen, där stora mängder asfalt skulle ut samtidigt under ett par år.

─ Det var riktiga utmaningar, vi fick ställa upp två asfaltverk och köra parallellt för att hinna med, minns han och ler.

I samband med flytten till utläggningsavdelningen ökade Mattias intresse för att också räkna på jobb och han engagerade sig allt mer i skapandet av optimerade kalkyler. Med åren har titlarna skiftat. Mattias har under de senaste 15 åren varit kalkylingenjör, entreprenadingenjör och verksamhetsutvecklare. Själv vet han inte riktigt skillnaden, säger han skämtsamt. Huvudsaken är att han alltid fått möjlighet att arbeta med de många uppgifter och områden han blivit så kunnig inom. Det är ingen överdrift att säga att Mattias har många strängar på sin lyra.

Engagerad mångsysslare

─ Att vara med på många håll samtidigt lockar mig. Jag vill lära mig nya saker och har haft förmånen att också få utbilda andra. Jag gillar att utvecklas personligen men strävar samtidigt efter att utveckla verksamheten till det bättre, jag är gärna med och bidrar på alla hörn jag kan i den riktningen, säger Mattias.

Sedan 2020 är hans titel återigen entreprenadingenjör, fortfarande på utläggningsavdelningen. Han är utöver de stora anläggningsprojekten också engagerad i systemförvaltning, internrevisioner och en uppsjö andra frågor som drar nytta av Mattias erfarenhet och kompetens. Dessutom är han relativt nybliven rektor, på Asfaltskolan. Ett uppdrag som skräddarsytt för en tvättäkta asfaltsnörd.

─ Arbetet med Asfaltskolan ger mig energi. Här får jag vara med och lära nya branschmänniskor om världens mest spännande material. Tack vare skolans kurser kan man få ett bra grepp om asfaltens möjligheter, relativt snabbt. Asfaltskolan fungerar också som en viktig brygga mellan utvecklingen ute på olika projekt och den akademiska världen, där mycket viktig forskning pågår, säger Mattias.

Med 17 år kvar till officiell pensionsålder ser Mattias med tillförsikt på framtiden. Han är tacksam över att under 25 års tid ha tillhört vad han kallar en öppen och tillåtande organisation, som uppmuntrat hans engagemang. Han har absolut inte slut på varken lust eller idéer, han vill fortsätta att utveckla och utvecklas - och han älskar fortfarande asfalt.

─ Jag är ödmjuk inför hur bra jag alltid trivts på Svevia och fortfarande gör än idag. Mina arbetsuppgifter känns spännande och uppdraget på Asfaltskolan berikar. Det finns mycket att ta tag i, teknikutvecklingen rusar och vi måste hänga med. Vi bör omfamna möjligheterna med digitaliseringen och göra allt för att dra nytta av den. Jag kan inte säga exakt vad jag vill göra framåt men jag håller mig till asfalt, på ett eller annat sätt, säger Mattias.

Asfaltskolan

Beläggningsbranschens egen utbildningsverksamhet, Asfaltskolan återfinns sedan höstterminen 2023 hos Svensk Beläggningsförenings (SBF) utbildningsutskott. Utskottsmedlemmarna representeras av såväl entreprenörer, stat och kommun som leverantörer, konsulter och forskningsorgan, vilket borgar för en neutral och opartisk verksamhet som riktar sig till hela asfaltbranschen. Asfaltskolans lärarkår är aktiva inom sitt branschområde vilket ger en mångårig kompetens- och erfarenhets bas för kursdeltagarna. Varje år hålls ett 20-tal kurser som administreras i samarbete med Byggbranschens Utbildningscenter, BUC.

Mattias asfalterade väg på Svevia

Trainee, arbetsledare, platschef, produktionschef, kalkyl- och projektsamordnare, kalkylingenjör, entreprenadingenjör, verksamhetsutvecklare, entreprenadingenjör

Text: Marie Karlsson

Foto: Pia Gyllin