Artikel bild

Josefin Karlsson och Johan Bill har valts in som nya ledamöter till Svevias styrelse. Magnus Meyer har utsetts till ny styrelseordförande.

Svevia får ny styrelseordförande, Magnus Meyer, och nya ledamöter

Magnus Meyer utsågs till ny styrelseordförande i Svevias styrelse vid årsstämman den 5 juni. Samtidigt valdes Josefin Karlsson och Johan Bill in som nya ledamöter.

Magnus Meyer har många års erfarenhet från ledande befattningar inom teknikkonsultsektorn, arkitekt- och fastighetsbranschen. Han har tidigare varit vd och koncernchef för WSP Europe och dessförinnan vd för arkitektfirman Tengbomgruppen. Han har även haft ledande positioner inom GE Real Estate och Ljungberggruppen. Magnus har flera styrelseuppdrag, bland annat är han styrelseordförande i HiQ och sitter i bolagsstyrelser som exempelvis Vasakronan, Coor Service Management, Fagerhult och Infranord.

– Jag är glad och hedrad över att ha fått förtroendet som ordförande för Svevias styrelse. Svevia har ett stort ansvar och ett viktigt uppdrag i att upprätthålla svensk infrastruktur. Med min erfarenhet av frågor inom väginfrastruktur, energi och teknik ser jag fram emot att bidra till Svevias fortsatta utveckling, säger Magnus Meyer, ny styrelseordförande i Svevia.

Nya ledamöter

Josefin Karlsson har arbetat flera år med rådgivning och strukturering av finansiering till företag. Bland annat har hon varit Fund Manager på Brunswick Real Estate och innan dess arbetat inom Debt Capital Markets inom Nordea och Handelsbanken. I dag är hon Investment Director på avdelningen för bolag med statligt ägande vid Finansdepartementet.

Johan Bill har lång erfarenhet av infrastrukturbranschen, där han bland annat har haft flera chefsbefattningar inom Trafikverket, Skanska och Peab. Han är i dag direktör för koncernenheten Projekt på Swedavia. Johan sitter även i styrelsen för Statens fastighetsverk.

I och med årsstämman avgick tidigare ordförande Mats O. Paulsson och ledamöterna Lars Erik Fredriksson och Göran Landgren ur Svevias styrelse.

Svevias styrelse :
Magnus Meyer, ordförande
Johan Bill, ledamot
Catarina Fritz, ledamot
Josefin Karlsson, ledamot
Anna-Stina Nordmark Nilsson, ledamot
Jeanette Reuterskiöld, ledamot
Oscar Burlin, ledamot, arbetstagarrepresentant, Saco
Thomas Skoog, ledamot, arbetstagarrepresentant, Seko
Håkan Dermark, suppleant, arbetstagarrepresentant, Seko

För ytterligare information kontakta:
Sofia Eriksson, marknads- och kommunikationschef, 08-404 10 00

Presskontakt

Sofia Eriksson, Kommunikationschef

08 - 764 23 79

sofia.eriksson@svevia.se