Artikel bild

Svevia får flera uppdrag för underhållsbeläggningar

Under sommaren kommer Svevia att på uppdrag av Trafikverket utföra underhållsbeläggningar i flera av Sveriges län. Hittills har Svevia fått uppdrag i Västernorrland, Dalarna, Jönköping, Kronoberg och Blekinge län. Arbetena har startat och kommer att pågå under hela sommaren.

Varje år utförs underhåll av asfaltbeläggningar för att säkerställa längre hållbarhet och högre säkerhet av det svenska vägnätet. Underhållsarbetet sker på uppdrag av Trafikverket som bestämmer vilka sträckor som ska åtgärdas.

– Säsongen är igång sedan en tid tillbaka, just nu befinner vi oss i Västernorrland och i Dalarna. Det är många mil väg som behöver uppdatera sin asfaltbeläggning. Vi har uppdrag som sträcker sig ända in till mitten av oktober, säger Gustav Petersson, Svevia.

Det finns flera olika metoder för att utföra underhållsbeläggning.

– Den dominerande metoden som vi kommer att använda för de här uppdragen kallas remixing och går ut på att cirka tre centimeter av den befintliga asfalten rivs bort, bearbetas och sedan läggs ut direkt på vägen igen. En mycket liten del nytt material behöver tillsättas och allt sker i en sammanhållen process som består av ett långt tåg av maskiner som avslutas med två vältar som trycker till den återanvända asfalten. Det är en effektiv metod vars största fördel är att vi kan undvika miljöbelastande transporter med material och att vi återanvänder asfalten och alltså inte behöver tillverka någon ny, säger Gustav Petersson.

Att arbeta på vägen med passerande trafik är en utsatt arbetsmiljö.

– För fasta vägarbeten finns det möjligheter att skydda arbetsplatsen med trafikanordningar eller omledning av trafiken, men vid den här typen av arbete rör vi oss hela tiden framåt vilket begränsar möjligheterna att med fysiska åtgärder skydda vägarbetarna. Här har trafikanterna ett stort ansvar för att sänka hastigheten och visa hänsyn till de som arbetar på vägen för att göra den hel och körbar, avslutar Gustav.

Kontrakten har ett sammanlagt värde på cirka 150 miljoner kronor och sträcker sig över två säsonger.

På trafikverkets hemsida finns information för respektive län vilka åtgärder som kommer att utföras under sommaren.

Presskontakt