Artikel bild

Svevia målar vägmarkeringar med hjälp av solen och extra solskyddsfaktor

Svevias unika vägmarkeringsbil med solceller på taket kommer under sommaren att utföra uppdrag i Norr- och Västerbotten. För de som arbetar längs vägarna med vägmarkering ger solens strålar inte enbart energi till deras fordon. Solheta timmar skapar den också en utmanande arbetsdag.

– Ja, det är två sidor av myntet kan man säga. Att arbeta i stark sol kan verkligen vara utmanande, men något vi historiskt alltid gjort. Solceller på taket är nytt, modernt och något som förra året blev en fantastisk förbättring för vårt skrå. Den bidrar till minskad negativ miljöpåverkan och har gett oss en mer bullerfri och avgasfri arbetsmiljö, berättar Martin Rydell, Svevia.

Under förra året lanserade Svevia Sveriges första solcellsdrivna fordon för manuell målning av vägmarkering. Sedan dess har det blivit totalt fyra fordon. Genom solceller på taket laddas batterier som driver fordonets säkerhetssystem och den smältgryta som värmer upp termoplasten som vägmarkeringar målas med. Tidigare drevs den med en dieselmotor.

Svevias satsning på solcellsbilar beräknas sänka klimatpåverkan med ungefär 12 ton koldioxid per fordon och år.

– Parallellt med att vi drar i gång säsongen så vill vi uppmana våra egna medarbetare, branschkollegor och andra yrkesgruppen som arbetar i solen att så långt det går skydda sig mot solens strålar. Vi är också rädd om våra samarbetspartner och delar med oss av solskyddskräm i mötet med kunder under sommarens lansering av solcellsbilen i Norr- och Västerbotten , berättar Martin Rydell.

Fem förebyggande för arbete i värme och stark sol
• Använd solskydd och kläder som blockerar UV-strålar.
• Sök skuggan
• Drick mycket vatten
• Justera arbetstider och planera pauser
• Utbilda er, lär er känna igen värmerelaterade åkommor och ha en plan för hantering

Källa: Arbetsmiljöverket


Fakta om att arbeta i stark värme
• Det finns inget givet gradantal, eller något mätvärde, där det plötsligt blir förbjudet att jobba
• I södra Europa kan en arbetsdag i 29 grader vara helt normalt, medan det på våra nordligare breddgrader upplevs som väldigt varmt. Trots det följer alla länder samma EU-direktiv
• I svensk arbetsmiljölag, är dock arbetsgivarens ansvar reglerat
• Riskanalys ska föregå alla arbeten, vilket gäller även med avseende på värme och i kyla
• Arbetet ska anpassas efter temperaturen
• Exempel på utsatta yrkesgrupper är väg- och anläggningsarbetare, byggnadsarbetare, takläggare, ur- och skur pedagoger, jordbrukare

Källa: Arbetsmiljöverket

Nu målar vi asfalten i norr. Med omtanke om klimat och hälsa

Presskontakt