Artikel bild

Svevia satsar på AI för underhåll av potthål

I en studie som Svevia driver med stöd från SBUF undersöks möjligheterna att automatisera och effektivisera underhållet av vägbeläggningar. Studien genomförs i nära samarbete med branschen och syftar till att hitta moderna metoder för ett mer resurseffektivt och långsiktigt hållbart vägunderhåll.

Underhållsbehovet på svenska vägar är stort. Enligt aktuell statistik ökar antalet fordonsskador orsakade av potthål.

Skadorna i asfalten uppstår genom påverkan av is, vatten och trafik. Ju äldre asfaltbeläggning, desto större risk. På vintern utvecklas potthål när vatten tränger ner i små porer och håligheter. När vattnet fryser och tinar om vartannat, spränger den expanderande isen sönder håligheten och gör den större. På sommaren kan de uppstå när vatten blir stående i ett litet hål. På bara ett dygn kan ett litet potthål växa till ett stort hål i vägen som kan orsaka olyckor och skada både människor och fordon.

I den aktuella studien använder Svevia sig av mobiltelefonkameror som är monterade i entreprenadfordon för att undersöka skicket på vägbeläggningarna och samla in data om vägytans status.

– I framtiden kommer kanske bilarnas parkeringskameror användas till samma sak. Privat- och yrkestrafiken skulle i ett sådant system kontinuerligt kunna skanna av vägarna. Med hjälp av insamlad data skulle vi då kunna optimera underhållsåtgärderna både i tid, rum och omfattning. Mängden körsträckor kan på så sätt minska samtidigt som vi bara behöver ta med oss den mängd material som verkligen behövs för att laga vägen. Det är bra för både miljön och ekonomin, säger Andreas Bäckström, Svevia.

Förutom att undersöka möjligheterna för insamling och bearbetning av data ska studien även ta fram förslag på nya regelverk som stödjer förebyggande underhåll och som även kan ge bättre underlag vid upphandling av Trafikverkets basunderhållskontrakt samt övertagandebesiktningar.

– Möjligheterna att effektivisera vägunderhållet och samtidigt minska miljöbelastningen är en angelägenhet som berör hela branschen. Därför är vi också väldigt glada för att både branschkollegor och Trafikverket har slutit upp i projektet, avslutar Andreas Bäckström.

Studien som redan har startat kommer att pågå under ett år. Den genomförs på Trafikverkets vägar inom driftområdena Bollnäs, Edsbyn, Gävle, Rättvik och Älvdalen där Svevia är vägentreprenör. Svevia leder projektet tillsammans med mjukvaruföretaget BM-system och i nära samarbete med flera av de största aktörerna i branschen och med stöd av SBUF, Svenska byggbranschens utvecklingsfond.

Fakta
• Projektgrupp: Svevia, BM-system, ViaPM, Univrses, Asfaltskolan, Trafikverket, Helsingborgs kommun
• Styrgrupp: Trafikverket, LTH, Vti, Svevia, Asfaltskolan
• Referensgrupp: Terranor, Skanska, Volvo Cars, NCC (Chalmers), NIRA dynamics, ZeekIT, PEAB, RoadRoid

Presskontakt