Artikel bild

​Svevia sköter om parker och gator i Jönköpings kommun

Under de närmaste fyra åren är det Svevia som på uppdrag av Jönköping kommun ska utföra park- och gatuunderhållet i hela kommunen.

– Det är ett traditionellt drift- och underhållsuppdrag som förenklat kan beskrivas med att göra gator- och parker i kommunen säkra, trevliga och framkomliga, säger Pär Gustafsson, Svevia.

Kontraktet är uppdelat i sex entreprenader. I den entreprenad som omfattar Jönköping, Huskvarna, Kaxholmen och Skärstad är Svevias uppdrag att sköta vintervägunderhållet, det vill säga snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö. Övrigt underhåll sköter kommunen med andra resurser.

I de övriga fyra entreprenaderna som omfattar resten av kommunen kommer Svevia att utföra allt underhåll av gator och parker under årets alla säsonger. Utöver vintervägunderhåll ingår även uppgifter som till exempel sandupptagning, sopning av gator, gräsklippning, tömning av papperskorgar, skötsel av lekplatser, planteringar och trädbeskärning.

– Förutom att ha rätt kompetens och utrustning på plats så handlar den här typen av underhållsuppdrag framförallt om planering av resurser och logistik. Det är en arbetsvardag som vi har lång erfarenhet av. Jag ser verkligen fram emot att Svevia får vara en del av att göra Jönköping kommuns park- och gatumiljöer trevliga och tillgängliga, avslutar Pär Gustafsson, Svevia.

Uppdraget startar den 1 april, sträcker sig över fyra år och är värt cirka 18 miljoner kronor per år.

För ytterligare information kontakta:

Pär Gustafsson, arbetschef, Svevia, tfn; 036 – 31 21 17

Presskontakt