Artikel bild

​Svevia får prestigefyllt innovationspris

Svevia vinner Quality Innovation Award för Behovsstyrd hållbar väghållning, ett projekt som med modern digital teknik effektiviserar och optimerar vinterväghållning.

– Alla behöver ta ansvar i omställningen för en hållbar utveckling, det gäller inte minst för vägbranschen där Svevia ska leda utvecklingen. Vår övertygelse är att vi genom modern digital teknik kan effektivisera och optimera underhållet av Sveriges vintervägar. Projektet som drivits under många år är en långsiktigt hållbar lösning i form av minskad miljö- och klimatpåverkan, högre effektivitet, ökad trafiksäkerhet och bättre arbetsmiljö, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef, Svevia.

Quality Innovation Award är en utmärkelse som årligen delas ut till företag, organisationer eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och haft utgångspunkt från ett klart identifierat kundbehov.

– Projektet hade inte varit möjligt utan våra samarbetspartners. Metoden har utvecklats och tagits fram i nära samarbete med BM System, där de stått för systemlösningarna och vi för kunskapen om hur den operativa verksamheten fungerar och våra kunders behov. Under åren har vi fått innovationsstöd från, och haft givande samarbete med Trafikverket, InfraSweden2030, SBUF, NVF. Andra projektpartners som bidragit till projektets framgång är Vti, LTU, NordFoU ROSTMOS, Vaisala, Klimator, SMHI, Friggeråkers Verkstäder, Nira, RoadCloud och Volvo Cars samt inte minst våra branschkollegor inom vägunderhåll, säger Andreas Bäckström, projektledare på Svevia som initierat och drivit projektet.

Utmärkelsen är ett samarrangemang mellan kvalitetsinstituten i flera länder och bakom utmärkelsen står idag kvalitetsfrämjande stiftelser i bland annat Sverige, Finland, Estland, Kina, Lettland, Litauen, Ryssland, Spanien, Tjeckien, Israel och Baskien. Målet är att utmärkelsen ska få ytterligare spridning. SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling svarar för den svenska representationen sedan 2011. SIQs partner i Sverige är Innovationsmyndigheten VINNOVA.

Svevia vinner utmärkelsen inom kategorin Potential innovation. Motiveringen lyder:

Snabba väderomslag, tidspress och höga kvalitetskrav gör vinterväghållning till en utmaning, både för driftledningspersonal och maskinförare. Svevia har tillsammans med BM System utvecklat en teknik där digitaliseringen skapar nya möjligheter att effektivisera vinterdriften. Genom att sammanföra högupplösta vägväderprognoser med dataflöden från vägsensorer och uppkopplade fordon i ett beslutsstödsystem tas skräddarsydda åtgärder fram. Detta har potentialen att minska avgasutsläpp och saltförbrukningen samtidigt som både trafiksäkerheten och arbetsmiljön ökar via förarstöd och automatisering och mot bakgrund av denna lovande lösning utses innovationen som en vinnare i klassen potentiella innovationer inom ramen för Quality Innovation Award 2020.

Priset delas ut vid en ceremoni i Stockholm den 1/2 2021. Som vinnare i den svenska Quality Innovation Award tävlingen går Svevias projekt Behovstyrd hållbar väghållning vidare till den internationella uttagningen för att tävla mot innovationer i andra länder.


För ytterligare information kontakta:

Andreas Bäckström, Projektledare Prognosstyrd Dynamisk Vinterväghållning, Svevia,

Tfn; 070-320 04 30

E-post: andreas.backstrom@svevia.se

Presskontakt